UPPSTARTER HÖSTEN 2021 Behandlingspedagog NPF, 3D-artist - Arkitektur Inredning Produkter, Technical artist - Arkitektur Inredning Produkter PÅGÅENDE UTBILDINGAR Visualisering - Arkitektur, Visualisering - Rum, Inredning och Produkter, Behandlingspedagog NPF, Förskollärarprogrammet, Sjuksköterskeprogrammet, IT-spåret