Foto Stocksnap
LYSSNA

Enstaka kurser inom neuropsykiatri

Du kan läsa enstaka kurser som ligger i utbildningen Behandlingspedagog NPF.

Du läser kursen tillsammans med de studerande i Yh-utbildningen Behandlingspedagog NPF och när kursen är avklarad får du ett registrerat betyg som ett bevis på att du har genomfört kursen.

För att ansöka till enstaka kurser kontakta Carina Stende som är utbildningsledare för utbildningen. Se kontaktuppgifter längst ner på sidan.

Kursutbud

Grupper och grupprocesser

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen kommer att förmedla specialiserade kunskaper om grupper, grupprocesser och dess bakomliggande teorier. Förmågan att kunna arbeta i team, kunna kommunicera samt hantera konflikter samt aspekter på ledarskapets funktion och betydelse för gruppers utveckling är andra delar som förmedlas.

Kursen ger även färdigheter i att förstå hur olikheter i personlighet, värderingar och erfarenheter påverkar samspel och utveckling i grupper.

Kursstart

Kursslut

2021-03-24

2021-04-23Ansök senast

Kurskod

2020-03-14

YLGGP8Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar (ons-fre)

25 Yhp


Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 1

Beskrivning av innehållet i kursen

Kursen ger kunskaper om och förståelse för individens olika förutsättningar i relation till olika teoretiska perspektiv. Genom att analysera individens behov, förutsättningar och resurser ges möjlighet till att använda olika pedagogiska strategier och hjälpmedel för att hantera olikheter samt för att kunna möjliggöra utveckling och delaktighet tillsammans med individen.

Den studerande ska kunna identifiera etiska dilemman och frågeställningar i den vardagliga yrkesutövningen och kunna analysera och resonera kring etiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Den studerande ska även få en förståelse för hur kulturella, psykosociala och ekonomiska faktorer kan påverka föreställningar om livskvalitet och människovärde.

Kursen ska vidare ge den studerande möjligheter att granska hur egna outtalade värderingar styr ställningstagande och förhållningssätt. Denna kurs är en spärrkurs och det krävs betyget minst godkänd för att fortsätta med kursen Etiskt, pedagogiskt och professionellt förhållningssätt 2.

Kursstart

Kursslut

2021-04-28

2021-05-28Ansök senast

Kurskod

2020-04-18

YLEPP8Lektionstid per vecka

Antal Yhp

18 timmar (ons-fre)

25 Yhp


Kontakta oss

Carina Stende

Utbildningsledare - Behandlingspedagog NPF
Telefon: 0381-363 67
E-post: carina.stende@campusi12.se


HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 4 januari 2021

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 35 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.