Foto Tina Floersch on Unsplash: Barn med kritlåda
LYSSNA

Förskollärarprogrammet

HÖGSKOLEUTBILDNING, 210 HP

Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till att de börjar första klass. Pedagogik, barns kommunikation och praktiska kunskaper är några av inslagen i programmet.

Artikeln från SmålandTidningen om nystarten av Förskollärarprogrammet i Eksjö

Studiegrupp i Eksjö

Till antagningen våren 2020 ges det möjlighet att söka till en studiegrupp som har viss del av utbildningen förlagd till Eksjö. Detta innebär att du ingår i en fast studiegrupp och att viss lärarledd undervisning är förlagd till Campus i12, som till exempel vissa seminarier, handledningstillfällen och examinationer. 

Anmälningskoden till studiegruppen i Eksjö: HJ-52349

Antalet platser till studiegruppen i Eksjö: 20

Utbildningens huvudman

Jönköping Universitylänk till annan webbplats och fackhögskola Hälsohögskolan i Jönköpinglänk till annan webbplats

Ytterligare upplysning studera@ju.se

Studievägledare Jönköping University
Katarina Bolin
036-10 13 39
katarina.bolin@ju.se

Nyhet!

Till hösten 2020 kommer du även att kunna läsa till Förskollärare i Eksjö. Utbildningen ges via Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping University, men kommer att läsas på olika orter där Eksjö är en av orterna. Ansökan öppnar 16 mars och sker via ju.selänk till annan webbplats. Mer information kommer!

Förskolevärlden kännetecknas av utforskande barn med olika perspektiv och utvecklingsfaser.

Som förskollärare arbetar du med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling – från de första orden fram till de börjar första klass. Nyfikenhet, utforskande, meningsskapande och glädje är ledord i arbetet. Under utbildningen får du ett vetenskapligt och pedagogiskt förhållningssätt, teoretisk förståelse, praktiska kunskaper och ,personlig utveckling.

Engagemang, inlevelseförmåga och förståelse för andra människor och det omgivande samhället är viktiga egenskaper hos en förskollärare. Förskollärare arbetar med omsorg och undervisning och med att utmana barns lärande i förskola och förskoleklass.

Arbetet utgår ifrån en demokratisk värdegrund där delaktighet, inflytande, mångfald och respekt är viktigt. Under programmet utvecklas dina kunskaper om barns lek, utveckling och lärande ur olika perspektiv, estetiska uttrycksformer, barns språkande och kommunicerande samt deras utforskande i matematiska aktiviteter, naturvetenskap och teknik.

Läs mer på Jönköping Universitys hemsida om Förskollärarprogrammetlänk till annan webbplats

Kurser

År 1

Förskola, skola och läraryrke på vetenskaplig grund och verksamhetsförlagd utbildning I* 15 hp
Lärande och utveckling för förskollärare* 7,5 hp
Vetenskapliga perspektiv och metoder för förskollärare* 7,5 hp
Didaktiskt arbete i förskolan I 15 hp
Verksamhetsförlagd utbildning II för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling I för förskollärare* 7,5 hp

År 2

Barns språkliga lärande och kommunikation i förskolan 15 hp
Utforskande matematik i förskolan 15 hp
Sociala relationer, konflikthantering och pedagogiskt ledarskap i förskolan* 7,5 hp
Specialpedagogik i förskolan* 7,5 hp
Naturvetenskap och teknik i förskolan 15 hp

År 3

Förskolan i ett föränderligt samhälle 7,5 hp
Förskollärarens profession 7,5 hp
Verksamhetsförlagd utbildning III för förskollärare 7,5 hp
Uppföljning, utvärdering och utveckling II för förskollärare 7,5 hp
Vetenskapliga metoder och verksamhetsförlagd utbildning IV för förskollärare* 15 hp
Examensarbete för förskollärare 15 hp

År 4

Didaktiskt arbete i förskolan II 15 hp
Didaktiskt arbete i förskolan III 15 hp

* Kurser som hör till utbildningsvetenskaplig kärna (UVK)

Behörighet

Grundläggande behörighet samt Naturkunskap 1b eller 1a1 och 1a2, Samhällskunskap 1b eller 1a1 och 1a2.

Eller: Engelska 6/B, Naturkunskap A, Samhällskunskap A, Svenska 3/B eller Svenska som andraspråk 3/B, Matematik A.

Carina Stende

Samordnare Sjuksköterskeprogrammet

0381-363 67


carina.stende@campusi12.se
HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 28 januari 2020

Sjuksköterskeprogrammet 180 hp på Campus i12 i Eksjö

Som sjuksköterska krävs kompetens inom ledarskap, medicinska och tekniska områden samt förebyggande hälsovård, undervisning och handledning.

Webbadress: www.campusi12.se E-post: info@campusi12.se Telefon: 0381-361 20

Campus i12

Besök:Kaserngatan 24A

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 20

E-post: info@campusi12.se

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.