Logotyp Eksjö kommun

Förlängd distansundervisning för elever på nationella program

Den 18 december tog regeringen beslut om att förlänga distansundervisningen till den 24 januari. Det finns dock undantag, Gymnasiesärskolan och IM kommer ha undervisning på plats i skolan.

På Eksjö Gymnasium kommer elever på nationella program att ha fortsatt distansundervisning. Vissa undantag finns för praktiska moment.

Elever på Gymnasiesärskolan och på IM kommer att ha undervisning på plats i skolans lokaler från den 11 januari.

Kontakt

Eksjö Gymnasium

Besök:

Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381 - 363 30

E-post:

eksjogyinfo@eksjo.se