Logotyp Eksjö kommun

Ledighet

Skolan är en arbetsplats för eleverna. Planera redan vid starten av höstterminen eventuella resor och förlägg dem till ledig tid. Extra ledighet utöver lov kan normalt inte medges utan särskilt tvingande omständigheter. Om trots allt begäran om ledighet måste lämnas gäller:

  • Upplysningar angående eventuella ledighetsansökningar ges av mentorn.
  • Skriftligen motiverad ansökan om ledighet lämnas till mentorn på särskild blankett.
  • Ledighet ska skriftligen begäras av vårdnadshavare eller myndig elev minst en vecka i förväg.