LYSSNA

Extra stöd

För dig som behöver extra stöd i dina studier har vi Studion.

Studion är till för dig som behöver någon form av extra stöd i dina studier. Här träffar du våra specialpedagoger och speciallärare. Vi hjälper dig att lägga upp en planering och ger dig stöd om betyg saknas från grundskolan i främst matematik, engelska eller svenska. Vi finns också till hands om du behöver stöd med någon annan kurs. Du har också möjlighet att genomföra prov i Studion med extra läs- och skrivstöd. Du är alltid välkommen att kontakta oss, vi finns i B-huset på bottenplanet.

Vårt uppdrag

 • Arbetar med metoder för att utveckla den pedagogiska mångfalden och lärandemiljön
 • Ger råd och stöd till elever och föräldrar
 • Initiera, stimulera och genomföra skolutveckling i nära samarbete med rektor
 • Samverkar med elevhälsa, Hab, BUP, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) med flera
 • Handleder pedagoger enskilt och i grupp
 • Handleder i kartläggning och åtgärdsprogram
 • Samverkar med olika skolenheter runt till exempel överlämningar
 • Genomför pedagogiska utredningar och observationer

Specialpedagoger och Speciallärare

 • Specialpedagogiskt förhållningssätt
 • Kartläggning och åtgärdsprogram
 • Läs- och skrivstöd
 • Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF)
 • Koncentrationsproblematik
 • Kompensatoriska hjälpmedel
 • Särskolepedagogik och pedagogik vid låg begåvning
 • Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) till exempel Bild- och Teckenstöd

Vi ger dig

 • Stöd i att lägga upp en planering
 • Stöd i olika ämnen
 • Möjlighet att arbeta enskilt i lugn och ro
 • Möjlighet att genomföra prov med extra anpassningar
 • Olika former av läs-och skrivstöd

Du är alltid välkommen att kontakta oss! Kontaktuppgifter till oss ser du nedan. Vi finns i B-huset på bottenplanet.

Kontakt

Specialpedagog
Stefan Nilsson
telefon: 0381 - 361 96
e-post: stefan.nilsson@eksjo.se
Specialpedagog
Lena Wermelin
telefon: 0381 - 363 77
e-post: lena.wermelin@eksjo.se
Lärare
Anette Borin Johansson
telefon: 0381 - 360 57
e-post: anette.borin.johansson@eksjo.se
Tina Bäckström

Elevassistent
Tina Bäckström
telefon: 0381 - 363 83
e-post: tina.backstrom@eksjo.se
Elevcoach
Mikael Godrén
telefon: 0381 - 363 47
e-post: mikael.godren@eksjo.se
HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

programmet Eksjö Gymnasium

På Eksjö Gymnasiums program

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök: