Logotyp Eksjö kommun

Administration, handel och varuhantering

Programmet för administration, handel och varuhantering är ett yrkesinriktat program. Efter examen ska du ha kunskaper för att arbeta inom dessa yrkesområden.

Service och kommunikation är centralt och du ska kunna arbeta på kontor eller i butik med till exempel enklare administrativa arbetsuppgifter och praktisk marknadsföring.

Handel förutsätter kontakter mellan människor och du får möjlighet att utveckla
ett serviceinriktat förhållningssätt och förmåga att kommunicera och samverka med kunder under utbildningen.

Genom arbetsplatsförlagt lärande (APL) får du fördjupade yrkeskunskaper och bättre inblick i yrkeskulturen och yrkesgemenskapen på en arbetsplats.

Kursplan

Programgemensamma ämnen
Administration 1
Information och kommunikation 1
Inköp och logisitk
Service och bemötande 1

Programfördjupande ämnen
Administration 2
Entreprenörskap
Handel 2
Praktisk marknadsföring
Hem- och konsumentkunskap1
Idrott och hälsa 2
Digital kompetens
Service och bemötande 2