Logotyp Eksjö kommun

På nationella program läser alla elever...

Alla program på gymnasiesärskolan pågår i fyra år och omfattar minst 3 600 poäng. Programmen innehåller gemensamma ämnen på gymnasiesärskolan, gemensamma ämnen på programmen, programfördjupningar, individuellt val och gymnasiesärskolearbete.

När en kurs är klar får eleven betyg. Betyg sätts fortlöpande på kurser från årskurs 1 till avslutad gymnasieutbildning. Efter avslutad årskurs förs betygen in på den individuella studieplanen.

På programmen ingår minst 24 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL, under årskurs 3 och 4. Studie- och yrkesvägledaren samordnar all APL.

Gymnasiesärskolegemensamma ämnen
• Engelska
• Estetisk verksamhet
• Historia
• Idrott och hälsa 1
• Matematik
• Naturkunskap
• Religionskunskap
• Samhällskunskap
• Svenska

Programgemensamma ämnen, se under respektive program

Programfördjupning, se under respektive program

Individuellt val
• Trafikantkunskap
• Idrott och hälsa 2

Gymnasiesärskolearbete

APL- arbetsplatsförlagt lärande
Under din utbildning har du Arbetsplatsförlagt lärande, så kallad APL. Du har APL i minst 22 veckor. Genom APL får du fördjupade yrkeskunskaper och inblick i yrkeskulturen och yrkesgemenskapen på en arbetsplats.