Logotyp Eksjö kommun

Skolledning

Här presenteras skolledningen på Eksjö Gymnasium och dess kontaktuppgifter.

Bild: porträtt saknas.


GYMNASIECHEF/REKTOR
Tomas Eliasson
telefon: 0381-423 87
e-post: tomas.eliasson@eksjo.se


Programansvar:

Vård- och omsorgsprogrammet


Tomas Erazim


REKTOR
Tomas Erazim
telefon: 0381-363 36
e-post: tomas.erazim@eksjo.seProgramansvar:

Gymnasiesärskolan
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet


Bild: porträttfoto Tomas Erazim.


REKTOR
Malin Stenbäck
telefon: 0381-365 30
e-post: malin.stenback@eksjo.seProgramansvar:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Introduktionsprogrammen
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet