Logotyp Eksjö kommun

Skolledning

Här presenteras skolledningen på Eksjö Gymnasium och dess kontaktuppgifter.

Programmens rektorer

Bild: porträtt saknas.

GYMNASIECHEF/REKTOR
Tomas Eliasson
telefon: 0381-423 87
e-post: tomas.eliasson@eksjo.se

Programansvar:
Introduktionsprogrammen
Vård- och omsorgsprogrammet

Bild: porträttfoto Tomas Erazim.

REKTOR
Tomas Erazim
telefon: 0381 - 363 36
e-post: tomas.erazim@eksjo.se

Programansvar:
Gymnasiesärskolan
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Samhällsvetenskapliga programmet

Bild: porträttfoto Tomas Erazim.

REKTOR
Malin Stenbäck
telefon: 0381 - 365 30
e-post: malin.stenback@eksjo.se

Programansvar:
Bygg- och anläggningsprogrammet
El- och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Naturvetenskapliga programmet
Teknikprogrammet