Logotyp Eksjö kommun

Under din tid som elev i gymnasieskolan ska du göra flera val till exempel val av inriktning, individuellt val och valbara kurser. När du avslutar dina gymnasiestudier måste du ta ställning till om du ska söka till fortsatta studier eller arbete. Vi som är studie- och yrkesvägledare ger dig vägledning och information.
Det kan även hända att du vill ändra något i din utbildning, till exempel byta, avbryta eller förlänga en kurs, kontakta då alltid din studie- och yrkesvägledare!

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Kajsa Roslund
telefon: 0381-363 69
e-post: kajsa.roslund@eksjo.se

Bygg- och anläggningsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet
Humanistiska programmet
Naturvetenskapliga programmet
Samhällsvetenskapliga programmet
Gymnasiesärskolan

STUDIE- OCH YRKESVÄGLEDARE
Helen Ax
telefon: 0381- 423 91
e-post: helen.ax@eksjo.se

El-och energiprogrammet
Industritekniska programmet
Introduktionsprogrammen
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet