Logotyp Eksjö kommun

Ansökan och antagning

Sista ansökningsdag är den 1 februari 2019

Inloggningsuppgifter får du av din studie- och yrkesvägledare i början av januari.

Dataskyddsförordningen - GDPR

Observera att alla uppgifter som inkommer med en ansökan betraktas som offentliga, förutom sekretessbelagda handlingar. Personuppgifterna i en ansökan kommer att registreras i enlighet med GDPR som underlag för antagningen till gymnasieskolan. För ytterligare information om detta hänvisas till personuppgiftsansvarig i den kommun, det landsting eller den fristående skola som du söker till.

Detta innebär alltså att under pågående antagning fram till och med reservantagningen är handlingarna med ansökan offentliga, med undantag av sekretessbelagda handlingar. Ansökan till gymnasiet görs senast 1 februari 2019!länk till annan webbplats Läs också instruktionerna hur du gör din ansökanPDF.

Antagningen strävar hela tiden mot förstahandsvalet vilket betyder att om du tas in på ditt förstahandsval, stryks de efterföljande valen automatiskt. Du får i de flesta fall ett preliminärt antagningsbesked i mitten av april som grundar sig på höstterminsbetyget i årskurs 9. Den slutliga antagningen i juni grundar sig alltid på slutbetyget i grundskolan, det vill säga vårterminsbetyget i årskurs 9. Du får då ett slutligt antagningsbesked hemskickat i månadsskiftet juni/juli. Du kan också hitta både det preliminära och det definitiva antagningsbeskedet på Dexter, där du gjorde din ansökan.