Logotyp Eksjö kommun

Studiebidrag och tillägg

Studiebidrag

Du kan få studiebidrag till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Det är för närvarande 1250 kronor per månad och kräver ingen ansökan om du är svensk medborgare. Är du medborgare i ett annat land än Sverige måste du ansöka om studiebidraget hos CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Det betalas ut för fyra månader under höstterminen och sex månader under vårterminen. Studiebidraget ersätter barnbidraget. Du får barnbidrag till och med det kvartal du fyller 16 år och studiebidrag från och med kvartalet efter det att du fyller 16 år.

Extra tillägg

Extra tillägg är ett bidrag som du kan få om familjens inkomst är låg. Din familjs inkomst måste vara lägre än 125 000 kronor före skatt under ett läsår. CSN räknar läsåret från den 1 juli till den 30 juni.

Inackorderingstillägg

Inackorderingstillägg är ett tillägg som du kan söka om du måste flytta för att gå gymnasiet. Om du går på en kommunal gymnasieskola är det din hemkommun som handlägger och beslutar om rätt till inackorderingstillägg.
Studerar du på en friskola ansöker du om inackorderingstillägg hos CSNlänk till annan webbplats.