Logotyp Eksjö kommun

Bygg- och anläggningsprogrammet

På Bygg- och anläggningsprogrammet får du lära dig grunderna inom bygg och vill du kunna läsa vidare på högskola efteråt kan du göra det!

Undervisningen i karaktärsämnena sker i lokaler på Nifsarpsområdet. De teoretiska ämnena sker på plats på Eksjö Gymnasium.

Inriktning Husbyggnad
När du går Husbyggnad får du till exempel lära dig att bygga nytt, hur man renoverar och ombyggnation av både bostäder och lokaler.

Grundläggande högskolebehörighet
Vill du gå Bygg- och anläggningsprogrammet och ändå ha möjligheten att söka vidare till högskola?
Givetvis kan du göra det hos oss! Du får då välja att läsa till kurser inom svenska/svenska som andraspråk och engelska.

APL
Under slutet av vårterminen i årskurs 1 går du ut på din första APL. Då gör du tre veckorns miljöpraktik.

Lärlingsutbildning
Under årskurs 2 och 3 går du lärlingsutbildning. Du är då ute på en arbetsplats halva din skoltid. Du kommer att vara i skolan och studera två veckor för att sedan vara ute på en praktikplats i två veckor.

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen (p=poäng)
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1/Svenska som andraspråk 1, 100 p

Programgemensamma ämnen
Bygg och anläggning 1, 200 p
Bygg och anläggning 2, 200 p

Inriktningsgemensamma ämnen
Husbyggnad 1, 100 p
Husbyggnad 2, 200 p
Husbyggnad 3 - ombyggnad, 200 p
Husbyggnadsprocessen, 200 p

Programfördjupning
Kurser om 500 poäng.

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbetet, 100 p