Bild:  Collage av examensfilmer.
SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Läroverksgatan 8, Eksjö

Post:Eksjö Gymnasium, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Fax: 0381-179 36

Estetprogrammet

Vi möter den animerade bilden överallt - i TV, film, dataspel, information, journalistik, konst, utbildning, tecknad film med mera. Grunden är den klassiska animationen, den teknik som Disney och andra filmmakare använt sig av när de skapat sina odödliga mästerverk.

Bild- och formgivning med fördjupning i animation

Sedan början av 2000-talet har Eksjö Gymnasium erbjudit utbildning i animation inom ramen för det Estetiska programmet. Förutom en gedigen utbildning i bild och form lär du dig grunderna i den klassiska animationen. Det vill säga i första hand att med papper, penna och digitala verktyg skapa rörliga bilder. Men även att i 3-dimensionell form arbeta med t ex ler- och dockanimation.
Allt detta ger dig värdefulla kunskaper för kommande studier och arbete inom animation och/eller speldesign.

 Årets bästa animation 2018

Priset för årets bästa animation 2018 tilldelades filmen "Aberration" av Samael Törnberg i klass ES15. Den och andra examensfilmer hittar du på Estetiska programmet Youtube-sidalänk till annan webbplats.

Så arbetar vi

Förutom en gedigen grundutbildning i bild och form är detta utbildningen för dig som vill arbeta med rörliga bilder och i synnerhet med den animerade bilden, i både film och spel. På den här utbildningen kommer du att lära dig hantverket att med papper, penna, och digitala verktyg skapa egna rörliga berättelser. Vi har 17 elevplatser per läsår. Det är ett högskoleförberedande program. Det innebär att ungefär hälften av din studietid består av gymnasiegemensamma ämnen.

I karaktärsämnena kommer du att arbeta tillsammans med skolans egna lärare, och möta yrkesverksamma konstnärer, animatörer och filmarbetare som gästlärare. I början av årskurs ett arbetar du med flera kortare styrda övningsuppgifter i de olika kurserna. Efterhand suddas schemagränserna ut mellan de olika kurserna och och ersätts i praktiken av större sammanhängande block där du får ett allt större eget ansvar för hur du disponerar din arbetstid. Inspiratörer är viktiga för den skapande människan. Därför kommer du också att få se mycket bilder, film och animation, både från förr och nu.

Besök oss på Estetprogrammets Facebook-sidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Instagramlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och Youtube-kanallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Elevhem

Eksjö Gymnasium har två elevhem i nära anslutning till skolan. Dessa ligger på Österströmsvägen 1A och 1B och Trädgårdsgatan 15. På Österströmsvägen bor elever från Orienteringsgymnasiet och på Trädgårdsgatan bor elever från Orienteringsgymnasiet och Estetiska programmet animation samt i mån av plats även andra elever. Vårt fina elevhem på Trädgårdsgatan är på bekvämt promenadavstånd från skolan.

Elevhem - exteriör

Allmänna utrymmen

Elevhemmet är uppdelat i tre delar. I varje del finns ett kök med diskmaskin, micro, vattenkokare, brödrost, kaffebryggare och det mesta man kan behöva i ett kök. Där finns även allmänna kylskåp och frysar där de boende kan förvara sin mat och ett litet bord och stolar att äta vid. Varje del innehåller även ett allrum med soffa, soffbord, tv, video och dvd. Det finns gott om duschar och toaletter på elevhemmet. I källaren finns en tvättstuga med flera tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp, torkrum och cykelförråd. I byggnaden bredvid finns elevhemmets matsal där animationseleverna äter frukost och kvällsfika med orienteringseleverna.

Elevhem interiör

Mat

Frukost och kvällsfika serveras i elevhemmens matsalar. Frukost serveras runt klockan 07.00. Efter skolans slut, måndag-fredag cirka klockan 16.00, serveras middag i skolans matsal. Kvällsfika serveras måndag – torsdag i elevhemmens matsalar. På helgerna lämnas frukostmat till exempel mjölk, fil, flingor, bröd och pålägg i de allmänna kylskåpen. De som stannar kvar på helgerna får dock fixa med övrig mat själva. Lunch och middag äts i skolans matsal. Lunchen serveras varje dag i skolan.

Övrigt

Personal finns på elevhemmet från klockan 18.00 till nästa morgon på vardagar och på helger från 22.00. Alkohol och andra droger är förbjudna på elevhemmet. De får varken förvaras eller förtäras och man får inte vara på elevhemmet i påverkat tillstånd. Skulle en boende bryta mot detta tar elevhemmet vid första tillfället kontakt med föräldrarna, vid andra får den boende inte stanna på helger och vid tredje tillfället får man inte längre bo kvar. Elevhemmets allmänna utrymmen städas av personalen men även de boende får ibland hjälpa till att städa dessa enligt ett särskilt städschema. På söndagar städar de som har bott över helgen elevhemmet.

Det är meningen att eleverna ska åka hem under helgerna. Det finns möjlighet att stanna om så behövs. Helgboende ansöks av föräldrarna vid varje tillfälle. Dock måste eleverna åka hem på lov och längre ledigheter. Se tider elevhemmet stängt nedan.

Viktigt att tänka på

För att erhålla inackorderingstillägg måste du som elev vara skriven hos dina föräldrar. Inackorderingstillägget ansöker du om hos din hemkommun. Ring din hemkommun och be dem skicka en ansökningsblankett hem till dig.

Utbildningens mål

Ur examensmål för det estetiska programmet

 

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program. Efter examenfrån programmet ska eleverna ha kunskaper för högskolestudier inom främst de konstnärliga, humanistiska och samhällsvetenskapliga områdena. Utbildningen ska ge eleverna allsidig träning i det estetiska hantverket. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla både sina färdigheter och sin analytiska förmåga. Kreativitet, nyfikenhet, kommunikation, samspel samt förmåga till egetskapande och framförande ska vara centralt i utbildningen. Att ta ansvar för sitt arbete, hantera och värdera stora mängder information, belysa frågor ur olika perspektiv, hantera digitala verktyg och medier samt ha möjlighet att bredda och specialisera sitt kunnande ska finnas med i utbildningen som förberedelse för konstnärliga och vetenskapliga högskolestudier.

Struktur och innehåll

Programgemensamma ämnen

 

Estetisk kommunikation 1
I den här kursen utvecklar du dina kunskaper i att kommunicera med estetiska uttrycksmedel. Både med traditionella konstnärliga metoder och ny teknik. Undervisningen lägger stor vikt vid ditt egna skapande, såväl individuellt som i samarbete med andra. Ämnet har en utforskande karaktär och du kommer att uppmuntras att experimentera, pröva olika uttryck och uttrycksformer och att samverka med andra elever och mellan olika estetiska uttryckssätt.

Konstarterna och samhället
Du kommer att orienteras om samtida kulturuttryck och beröringspunkter mellan dem, relationen mellan etablerade konstformer och populärkultur, samt konstens roll i samhället förr och nu. Kursen behandlar också det konstnärliga yrkesutövandets villkor samt föreställningar om kreativitet och vad som kännetecknar kreativa miljöer. Ditt eget skapande och hur det förhåller sig till samtidens konstnärliga uttryck är också centralt i kursen, samt att lära sig att analysera och tolka av aktuella kultur- och konstföreteelser.

Inriktningens ämnen

 

Bild och form 1b
Grundläggande kunskaper i bildproduktion är viktigt. Du kommer att få arbeta med två- och tredimensionella tekniker i nya och traditionella material, metoder och medier, liksom med bildens uttrycksmedel, till exempel linje, form, färg, ljus, skugga och ytstruktur, och hur de hänger samman med det färdiga bilduttrycket. Grundläggande komposition för två- och tredimensionella bilder samt färglära tränas också. Du lär dig bildspråkliga grundbegrepp och att diskutera och värdera egna och andras bildarbete.

I kursen Bild behandlas fördjupade kunskaper i bild.

I kursen Form behandlas fördjupade kunskaper i form

Bildteori
Kursen handlar om bilder som språk och om bildkommunikation. Du utvecklar dina kunskaper om konstbegreppet och konstbilden, populärkulturens bilduttryck och andra kategorier av bilder samt hur bilden i sitt sammanhang uppfattas av betraktaren.

Programfördjupning

 

De här fem kurserna har vi på skolan valt att ha som obligatoriska på Estetiska programmet:

Animation 1
I den här kursen lär du dig grunderna i klassisk animation med papper och penna. Utifrån givna och styrda förutsättningar övar du dig i att skapa rörelse, rytm och tempo i animation. Du lär dig grundläggande hantering av olika verktyg för animation, som till exempel olika programvaror fotolistor och tidslinjer. Du övar dig i att använda färg, form och perspektiv och lär dig också grunderna i filmens olika berättarkomponenter när du arbetar med manus och storyboard. Du kommer också att få lära dig grunderna i olika stopmotion-tekniker, till exempel cutout och pixilation. I kursen studeras också olika genrer och stilar genom animationshistorien.

Animation 2
Du fördjupar dig i filmens berättarkomponenter och dramaturgi och lär dig att arbeta med manus och storyboard utifrån givna och styrda förutsättningar. Du övar dig i grundläggande produktionsplanering. Du fördjupar dina kunskaper i klassisk animation med papper, penna, rörelse, rytm och tempo. Du lär dig att arbeta med synkron animation till existerande ljud och att arbeta med karaktärs- och bakgrundsdesign. Lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt är ett annat viktigt moment som ingår i kursen.

Animation specialisering
Denna kursen ägnas i huvudsak åt den examensfilm som du gör, enskilt eller i grupp. Du arbetar med hela produktionsprocessen: idé, synopsis, manus och storyboard, genomförande, efterbearbetning och publicering. Dokumentation och värdering av den pågående processen är också centralt i arbetet. Förutom att utveckla det egna bildspråket kommer du att få lära dig att arbeta med effektanimation, till exempel vatten, rök och eld. De flesta eleverna knyter också arbetet med examensfilmen till Gymnasiearbetet vilket gör att de får en omfattande tid på schemat att genomföra ett självständigt och professionellt genomfört slutarbete.

Film- och TV-kunskap
Det är viktigt att inspireras av det som redan är skapat. Därför ägnar vi en stor del av kursen åt att se på mycket film, såväl animerad film som spelfilm. Du får en orientering om den rörliga bildens historia, genrer och stilar och dess utveckling från stumfilmen och fram till nu. Du kommer också att arbeta med filmens språk och berättarkomponenter i både teori och praktik och lära dig att analysera och tolka rörliga bilder.

Digitalt skapande 1
I kursen utvecklar du din förmåga att skapa, gestalta och kommunicera med digital teknik. Du kommer att experimentera och undersöka kombinationer av olika uttryck, till exempel bild, rörelse eller musik. Undervisningen ska bidra till att du utvecklar utvecklar kunskaper om den programvara och hårdvara som används för skapande inom olika estetiker. Delar av kursen genomförs över ämnesgränserna, framför allt tillsammans med kurserna i animation. Du får bland annat lära dig att hantera följande datorprogram: Flash, Illustrator, Photoshop och After-Effects. Viktiga verktyg för både animatören, illustratören och speldesignern.

Kursplan

Ämnes- och poängplan gällande från läsåret 2017/18

Årskurs 1

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 5, 100 poäng

Historia 1b, 100 poäng

Idrott och hälsa 1, 100 poäng (50 i årskurs 1)

Matematik 1, 100 poäng

Svenska 1, 100 poäng

Programgemensamma karaktärsämnen

Estetisk kommunikation 1,100 poäng

Inriktningar

Bild- och form 1b, 100 poäng (70 poäng i åk 1)

Programfördjupningar

Animation 1, 100 poäng

Digitalt skapande, 100 poäng (50 poäng i åk 1)

Film- och TV-kunskap, 100 poäng (50 poäng i åk 1)

Årskurs 2

Gymnasiegemensamma ämnen

Engelska 6, 100 poäng

Historia – kultur, 100 poäng

Idrott och hälsa 1, 100 poäng (50 poäng i åk 2)

Samhällskunskap 1b, 100 poäng

Svenska 2, 100 poäng

Inriktningar

Bild- och form 1b, 100 poäng (30 poäng i åk 2)

Bild, 100 poäng (35 poäng i åk 2)

Form, 100 poäng (35 poäng i åk 2)

Bildteori, 100 poäng (50 poäng i åk 2)

Programfördjupningar

Animation 2, 100 poäng

Film- och TV-kunskap, 100 poäng (50 poäng i åk 2)

Årskurs 3

Gymnasiegemensamma ämnen

Naturkunskap 1b, 100 poäng

Religionskunskap 1, 50 poäng

Svenska 3, 100 poäng

Inriktningar

Bild, 100 poäng (65 poäng i åk 3)

Form, 100 poäng (65 poäng i åk 3)

Bildteori, 100 poäng (50 poäng i åk 3)

Programfördjupningar

Animation specialisering, 100 poäng

Digitalt skapande 1, 100 poäng (50 poäng i åk 3)

Gymnasiearbete, 100 poäng

Individuellt val årskurs 2 och 3, 200 poäng

(Språktillval från åk 1)

Ansökan

Du ska ansöka i den kommun där du bor och den ska vara inne senast det datum som gäller för att söka ett gymnasieprogram.

Arbetsprover

Förutom godkända betyg krävs arbetsprover för att vara behörig till utbildningen. Dessa skickas direkt till Eksjö Gymnasium, Antagningskansliet, 575 80 Eksjö, senast 1 februari.

1. Tre bilder i valfri teknik (max A3-pappers storlek) med valfritt innehåll. Bilderna monteras på styv kartong i A3-format.

2. Ett storyboard på minst 16, högst 32 bildrutor på temat ”Något märkligt hände mig på väg till skolan”. Storybordet görs på stående A4-papper med 8 bildrutor på varje sida, 6 x 8 cm rutstorlek liggande. Se ett exempel här på hur ett storyboardPDF kan se ut.

3. En text på minst en halv, högst en hel A4-sida datautskrift (12p textstorlek) där du berättar vem du är och vad animation betyder för dig.

Behörig betraktas man om man har godkända betyg, har fullgjort samtliga arbetsprov och deltagit i introduktionsdagen.

I slutet av maj kallas alla preliminärt antagna samt reserver, i sällskap med föräldrar/vårdnadshavare, till en obligatorisk introduktionsdag för ytterligare ett arbetsprov på plats. Vi informerar också om skolan, intervjuar dig om dina förväntningar på utbildningen och berättar vilka förväntningar vi har på dig.

Namn: Axel Landén
Bor: Eksjö
Examensår: 2012
Efter gymnasiet började jag studera på Campus i12 där jag lärde mig 3D. Under utbildningen har jag fördjupat mig i 3D-animation och lite rigging. Det är ett helt nytt tänk, men man får verkligen en hel del gratis om man kommer från 2D-sidan. Jag har även arbetat med min och Walter Tischkewitz youtube-kanal "ThunderHumor", se ThunderHumorlänk till annan webbplats, med i skrivande stund 18 miljoner visningar. Där animerar vi korta filmer med nischad humor. Verkligen kul, även fast det inte blir mycket fritid när man även studerar! Jag har även gjort lite frilansarbete under tiden jag studerat.

Just nu så arbetar jag på kanalen och studerar en sista termin innan jag börjar praktisera nere i Malmö. Sen får man se vart det tar mig.
Ett råd till den som vill bli en bättre animatör är främst att animera en hel del så fort man har tid och att hålla sig till små projekt i början. Var också öppen att prova nya metoder och verktyg!
En dröm för framtiden är att få arbeta med mina kortfilmer på heltid eller att helt enkelt få ett jobb som animatör.

Namn: Mattias Johansson
Bor: Malmö
Examensår: 2009
När jag gått ut gymnasiet så läste jag 3D på skolan som idag heter Campus i12 i Eksjö. Utbildningen är 2 år lång och sista halvåret så har man praktik ute på ett företag. Jag gjorde min praktik på spelföretaget Ubisoft Massive i Malmö och sedan dess har jag varit animatör på deras cinematics team. Det är ganska brett vad vi gör på cinematics, allt ifrån cutscenes i spelen till interna informationsfilmer till reklamfilmer för spelen.
Eksjögymnasium tillhandahöll en bra miljö för att skaffa mig en bred och stabil kunskapsgrund inom animation och film. Mitt råd till nuvarande och framtida elever är att ta vara på tiden man har på skolan och att fokusera på att lära sig så mycket man bara kan, det är väl investerad energi!
Projekt jag har varit med och jobbat på hittills på Massive:
Tom Clancy's The Division
Far Cry 3
Assassin's creed revelations - the lost archive DLC
www.massive.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Namn: Daniel Damm
Bor: Malmö
Examensår: 2005
Mellan 2007-2012 jobbade jag mestadels på Dockhus Animation i Trollhättan med barnfilm och ett och ett annat reklamjobb. Därefter började jag frilansa en kort period.

Sedan början av september 2013 så jobbar jag på Meindbender i Göteborg.

Det Eksjö Gymnasium framför allt gav mig var en tidig start in i animationsvärlden och en bred kunskapsbas att börja min karriär på.

Se min hemsida: http://danieldamm.com/länk till annan webbplats

Ilar Kristina Johansson
Bor: Malmö
Examensår: 2004
Efter gymnasiet studerade jag 3D-animation på det som då hette Interaktiva Akademin i Eksjö, en tvåårig KY-utbildning. Under sista året skulle vi ha två praktikperioder, varav jag till den första perioden sökte plats hos Pennfilm Studio AB i Hököpinge, fick under den praktiken erbjudande om anställning med start efter praktikperiodens slut. Arbetade sedan hos Pennfilm under 4 stycken ettårslånga projekt. Har efter det haft anställning hos Pennfilm så fort det funnits projekt att arbeta med. Både kortfilmer och längre projekt.

Just nu (september 2013) arbetar vi för fullt med att få klart bildmaterialet till den tecknade Långfilmen om Emil i Lönneberga. Eftersom Emil i Lönneberga firar 50-årsjubileum 2013.

Från Gymnasieutbildningen har jag med mig grunderna inom animation som jag bl. a. fick användning för på 3D-utbildningen. Lärde mig dessutom använda Photoshop och Premiere som jag aldrig hade använt innan. Det var lärorikt att få testa att göra animation på klassiskt vis och även att vi kunde få använda nya metoder om vi ville i våra examensfilmer.

Det enda negativa för min egen del var att jag ägnade så mycket av min kreativitet till skolarbetena att jag slutade bli kreativ på fritiden, men en sådan sak är väldigt individuell.

Projekt i urval som jag arbetat med sedan Examen:

  • Emil och Ida i Lönneberga (under produktion)
  • Lilla Anna och Långa Farbrorn
  • Bara Lite- kortfilm av Alicja Björk Jaworski
  • Var inte rädd Långa Farbrorn, Lilla Anna och Långa Farbrorn visar sina favoritavsnitt från Lilla Spöket Laban inkl. kortfilmen Nattmössan
  • Booo- kortfilm av Alicja Björk Jaworski
  • Bullar och Bång, Lilla Spöket Laban
  • Världens Snällaste Spöke, Lilla Spöket Laban
  • Spökdags, Lilla Spöket Laban
  • Lilla Spöket Laban

Se mer på Pennfilms hemsida: http://www.pennfilm.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Karin Rindevall
Bor: Göteborg
Examensår: 2005
Efter gymnasiet gick jag dataspelsutvecklingsprogramet på Högskolan i Skövde. Sedan dess har jag jobbat som animatör på ett spelföretag i Malmö, gått ytterligare en kurs i animation på The Animation Workshop i Danmark och frilansat som serietecknare/seriefärgläggare.

Idag jobbar jag som spelgrafiker och animatör på Hello There, ett spelföretag i Göteborg. Jag tecknar fortfarande serier på sidan av.

Det bästa med gymnasieutbildningen i Eksjö var att man ständigt var omringad av kreativa personer och att man under kurserna fick jobba traditionellt. Att ha animerat och jobbat mycket i 2D har varit guld värt när jag gick över till 3D mer och mer. För att kunna bemästra 3D-grafik och 3D-animation behöver man ha kvar det traditionella tänket där varje frame (tecknad bild) har betydelse – snarare än att datorn gör jobbet åt dig.

Tiden i Eksjö var väldigt speciell och kreativ, men också väldigt påfrestande. Utbildningen har riksintag, vilket gör att många flyttar hemifrån. Alla är inte redo för detta steg när de är 15 år. Med facit i hand kan jag säga att jag inte var det. Det är viktigt att fråga dig själv om du är redo att flytta hemifrån; inte bara för din egen skull utan också för dina studiekamraters skull. Om du är osäker, så prata med kuratorn på din nuvarande skola eller kuratorn på Eksjö Gymnasium om du kommer dit på besök.

Det är nog det bästa rådet jag kan ge dig som funderar på att söka, för utbildningen i sig är väldigt givande!

http://www.karinrindevall.com/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vad gör före detta elever nu?

Galleri

Exempel på klassisk animation med papper och penna, inskannat och digitalt bearbetat till rörliga bilder.

ES Utställning ES15

Utställning av målningar, bilder och skulpturer av ES15 på Eksjö Stadsbibliotek.

 Det är viktigt för oss att ha kontakt med animationsbranschen. Därför har vi regelbundet besök av yrkesverksamma animatörer och filmkonstnärer. Här presenteras några av dem.

Håkan Wennström

 Håkan är bildkonstnär som använder sig av animationen som verktyg. Han har arbetat med oss sedan utbildningens start och har specialiserat sig på mer experimentell och "fri" animation. Några exempel:
När vi dör / When we die
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Friluftsliv / Outdoor Life
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Träd/Treeslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kaj Pindal

 Kaj är vår äldste medarbetare. Född i Köpenhamn 1927 och sedan mitten av 1950-talet verksam främst i Canada som animatör och animationspedagog. Kaj var med och startade den första animationsutbildningen i Sverige redan 1998 här i Eksjö och var också den självklara invigaren när vi startade gymnasieutbildningen 2001. Han har varit nominerad för en Oskar och är mångfaldigt prisbelönad. Senaste stora priset var en Emmy (TV-världens Oskar) för "Peep and the big wide world" 2005. Han är en viktig inspiratör för oss. Se på några av hans filmer:

King sizelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

What on earthlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Peep and the big wide worldlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lasse Persson

 Lasse har varit gästlärare hos oss sedan utbildningen startade 2001. Lasse har arbetat professionellt med animation sedan mitten av 1980-talet. Han har arbetat många år tillsammans med Per Åhlin, varit med och gjort Resan till Melonia och på senare år bl a regisserat Spöket Laban. Hans egen debutfilm Honey Bunney hade premiär 1992. Se mer på hans hemsida: http://vimeo.com/swedishecstasyfilmlänk till annan webbplats

Lotta Geffenbladh

 Lotta är animatör, illustratör och författare har jobbat med oss i många år. Känd för sina böcker och filmer om Prick och Fläck och för den animerade vinjetten till Björnes magasin bla. Läs mer: zigzag.se/about/about-lotta/länk till annan webbplats

Matthias Gordon

 Matthias har arbetat professionellt med animation och illustration sedan mitten av 1980-talet. Redan under gymnasietiden startade han Sveriges första animationstidning, "Storyboard".Se mer om Matthias: www.gordon.selänk till annan webbplats

Michael Ekblad

Michael har varit gästlärare hos oss sedan utbildningen startade 2001. Michael har arbetat professionellt med animation sedan mitten av 1980-talet, både nationellt och internationellt. För TV har han bl a regiserat Karlsson på taket och Molly Monster. Tillsammans med Christian Ryltenius driver han företaget Sluggerfilm som nu är aktuella med filmen om Bamse:
www.sluggerfilm.comlänk till annan webbplats

Våra medarbetare - kommer snart

Kontakt

Rektor
Tomas Eliasson
e-post: tomas.eliasson@eksjo.se
telefon: 0381-423 87

Studie- och yrkesvägledare
Kajsa Roslund
e-post: kajsa.roslund@eksjo.se
telefon: 0381-363 69

Programutvecklare
Lasse Samuelsson
e-post: lasse.samuelsson@eksjo.se
telefon: 0381-363 73

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 11 december 2018

Estetprogrammet på Eksjö Gymnasium

På Eksjö Gymnasiums Estetprogram får du arbeta med animerad film, bild och form, digitala verktyg, film- och tv-kunskap och förstås bild och form.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sidalänk till annan webbplats eller 073-1234567

Eksjö Gymnasium

Besök:Läroverksgatan 8

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381- 363 30

E-post: eksjo.gyinfo@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 08.00-16.30

Besök:

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.