Logotyp Eksjö kommun

Industritekniska programmet

Från höstterminen 2018 går det inte längre att söka till Industritekniska programmet.


På Industritekniska programmet med inriktning svets får du lära dig att använda olika svetsmetoder. Du blir efter avslutad utbildning diplomerad svetsare. Efterfrågan på yrkesskickliga svetsare är stor och chanserna att få jobb, både i Sverige och utomlands, är goda.

Under din utbildningstid tränar du dig på att planera och genomföra lösningar av praktiska problem och arbetar både självständigt och i grupp. Inom det individuella valet kan du välja att förbereda dig för vidare studier eller fördjupa dig inom din inriktning. Industritekniska utbildningen genomförs från och med hösten 2015 av Veldi.

I karaktärsämnena arbetar du med många praktiska moment men de teoretiska inslagen är också viktiga. Du studerar gymnasiegemensamma ämnen i nära anknytning till karaktärsämnena. Under två dagar koncentrerar du dig på dina karaktärsämnen. Övriga tre dagar läser du gymnasiegemensamma ämnen.

Industritekniska programmet erbjuder praktik om minst 15 veckor under tre år på olika arbetsplatser, där du får möjlighet att prova och utveckla ditt kunnande.

Veldi logo

Behörighet att jobba utomlands

Utbildningen till internationell svetsare innebär en kvalitetssäkring enligt riktlinjer som godkänts av mer än 30 länder och som licenssvetsare har du hela världen som arbetsplats.

Ditt slutbetyg visar alla genomförda kurser och du får även ett IIW/EWF diplom som internationell svetsare för den svetsarprövning du har godkänts i. I utbildningen används IIW/EWF:s utbildningssystem, ett system som gör din utbildning gångbar i hela världen.

Veldi är ett utbildningsföretag med fokus på svetsutbildning. Med handplockade lärare och ett starkt engagemang får varje elev en unik plats och en god miljö att utvecklas i. Mer information hittar du på www.veldikompetens.selänk till annan webbplats