Logotyp Eksjö kommun

Introduktionsprogram

Introduktionsprogrammen ger elever som saknar behörighet till gymnasiet nya möjligheter. Dessa ersätter det individuella programmet och ska bättre möta elevers olika behov. Genom att gå något av programmen kan du skaffa dig behörighet till något av de nationella programmen, förbereda dig för arbetsmarknaden eller gå vidare till en annan utbildning. Det finns fem olika introduktionsprogram att välja mellan.

Programinriktat val

Utbildningen vänder sig till dig som saknar behörighet till ett nationellt program. Du söker utbildningen, endast ett fåtal platser erbjuds. För att antas ska du ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk. Dessutom krävs godkända betyg i engelska eller matematik samt i minst fyra andra ämnen, eller godkända betyg i engelska och matematik samt i minst tre andra ämnen. Du läser tillsammans med de andra eleverna på det nationella programmet, samtidigt som du läser de ämnen från grundskolan som saknas för behörighet. Målet med utbildningen är att du ska klara gymnasieexamen.

Yrkesintroduktion

Yrkesintroduktion vänder sig till dig som saknar godkända betyg för behörighet till ett gymnasieprogram. Du får en yrkesinriktad utbildning för att kunna söka till ett yrkesprogram eller få ett arbete. Utbildningen innerhåller ämnen från grundskolan och ämnen från nationella program i gymnasieskolan. Dessa ämnen kombineras med praktik.

Individuellt alternativ

Individuellt alternativ vänder sig till dig som inte är behörig till ett nationellt gymnasieprogram. Utbildningen får innehålla grundskoleämnen som du saknar godkända betyg i och gymnasiekurser. Det kan också ingå andra insatser, exempelvis motivationsinsatser eller praktik. Efter utbildningen kan du till exempel gå vidare till nationellt program, annan inriktning inom introduktionsprogram, annan utbildning eller arbete.

Språkintroduktion

Språkintroduktion ska ge dig som nyligen anlänt till Sverige en utbildning i svenska. Du får även läsa andra ämnen för att du ska kunna gå vidare till gymnasieskolan eller annan utbildning.