Logotyp Eksjö kommun

Samhällsvetenskapsprogrammet

Samhällsvetenskapsprogrammet är en högskoleförberedande utbildning som ger dig djupare förståelse för världen, samhället och människan. Hur ser vår värld och vårt samhälle ut? Hur har det blivit så? Hur kan det bli i framtiden? Hur fungerar vi människor egentligen? Varför gör vi som vi gör?

Undervisningen är varierad. Vi diskuterar, läser, skriver, gör egna undersökningar, gör studiebesök, jobbar enskilt och i grupp, och har kontakter med organisationer och verksamheter utanför skolan. Ibland samarbetar flera av ämnena i teman, för att visa på samband och ge helhetsförståelse.

På Samhällsvetenskapsprogrammet får du goda möjligheter att öva upp din kommunikationsförmåga för att både muntligt och skriftligt kunna uttrycka dina tankar och åsikter. Det ger dig förmågan och modet att engagera dig i det som pågår runt dig, så att du kan få inflytande över både samhället och ditt eget liv.

Utbildningen vänder sig till dig som:

  • Vill bli väl förberedd för vidare studier efter gymnasiet.
  • Vill förstå världen, samhället och människan.
  • Vill lära dig om internationella relationer, makt och politik, mänskliga rättigheter, historia, religion, psykologi, ledarskap och kommunikation.
  • Är intresserad av exempelvis arbeta som advokat, lärare, psykolog, polis, militär, journalist, socionom, sjuksköterska, kriminolog, samhällsplanerare, expertrådgivare till politiker eller ha en tjänst inom EU eller FN.

Kursplan

Om du vill se tidigare års kursplaner kontakta oss.

Årskurs 1
Engelska 5, 100 p
Historia 1b, 100 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1b, 100 p
Moderna språk, 100 p
Naturkunskap 1b, 100 p
Samhällskunskap 1b, 100 p
Svenska 1, 100 p

Årskurs 2
Engelska 6, 100 p
Idrott och hälsa 1 fortsättning
Matematik 2b, 100 p
Moderna språk, 100 p

Religionskunskap 1, 50 p
Svenska 2, 100 p

Årskurs 3
Filosofi 1, 50 p
Psykologi 1, 50 p
Svenska 3, 100 p

Individuellt val , 200 p

Gymnasiearbete , 100

Inriktning Beteendevetenskap
Årskurs 2

Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p

Årskurs 3
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
Kommunikation, 100 p
Ledarskap och organisation,100 p
Psykologi 2a, 50 p
Sociologi, 100 p

Inriktning Samhällsvetenskap
Årskurs 2

Geografi 1, 100 p
Historia 2a, 100 p
Samhällskunskap 2, 100 p

Årskurs 3
Historia 3, 100 p
Humanistisk- och samhällsvetenskaplig specialisering, 100 p
Religionskunskap 2, 50 p
Samhällskunskap 3, 100 p
Sociologi, 100 p