Logotyp Eksjö kommun

Vård- och omsorgsprogrammet

Grattis, oavsett om du kommer att jobba inom vården i Eksjö eller någon annanstans i världen! I yrkesområdena hälso- och sjukvård och omsorg har du möjlighet att läsa för högskolebehörighet.

Du läser just nu om Vård- och omsorgsprogrammet som är ett yrkesförberedande program. Du kan räkna med att få arbete direkt efter avslutad utbildning. Du kan söka jobb som undersköterska, skötare, vårdare eller personlig assistent. Du kan också läsa vidare då din utbildning är en bas för att söka vidare till högskolan när det gäller yrken som sjuksköterska, psykolog, fysioterapeut, polis, socionom.

Arbetssätt

För oss på Vård- och omsorgsprogrammet är det viktigt att du som människa är i centrum. Du lär dig inte bara hur vi människor reagerar i olika situationer utan också hur människokroppen fungerar. På utbildningen får du träna dig på att lägga förband, ta blodprov och använda olika typer av teknisk utrustning. Du lär dig känna igen symptom på sjukdomar och skaffar dig kunskap hur de behandlas. Under din utbildning kommer du att träffa många duktiga människor som är verksamma inom både Eksjö kommun och Jönköpings läns landsting. I arbetslivet arbetar man ofta i team med olika yrkesgrupper vilket är något som du får öva på och vi utgår i våra kurser från verkligheten i arbetslivet. Med hjälp av våra lärare fördjupar du dina kunskaper i ett varierat arbetssätt bestående av studiebesök, grupparbeten, föreläsningar, praktiskt arbete och enskilda uppgifter.

APL

Dina minst 15 veckors APL (arbetsplatsförlagt lärande) ger dig ett bra tillfälle att få använda dina kunskaper genom både det praktiska arbetet men också genom fördjupade uppgifter. Syftet med både kurser och APL är att du får en ökad självkännedom och känner dig trygg i mötet med andra människor. Vi vill att du som elev ska utvecklas till en modern person inom vårdyrket genom att vara påhittig, ifrågasättande och nytänkande vilket spelar roll både i skolan och senare i yrkeslivet.

Yrkesområden

Inom Vård- och omsorgsprogrammet kan du välja att läsa olika fördjupningskurser som kan leda till arbete inom olika yrkesområden.

Dessa yrkesområden är:

  • Hälso- och sjukvård: Här fördjupar du dina kunskaper inom akutsjukvård och räddningsmedicin.
  • Äldreomsorg: Här fördjupar du dina kunskaper om äldres hälsa och livskvalitet.
  • Funktionsnedsättning: Här fördjupar du dina kunskaper inom ledarskap och specialpedagogik.

Det finns också möjlighet att läsa för högskolebehörighet: här fördjupar du dina kunskaper inom svenska, engelska och matematik.

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege

Vård- och omsorgscollege är ingen skola utan ett samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare som arbetar för att öka intresset för utbildningar och yrken inom vård och omsorg. Eleverna får en modern och attraktiv utbildning och den kompetens de behöver för att få jobb. Redan anställda får utveckling i sitt arbete. Certifieringen till VO-College är en kvalitetsstämpel.

I Vård- och omsorgscollege Höglandet ingår alla fem kommunerna med samtliga gymnasieskolor och vuxenutbildningar, landstinget i Jönköpings län, privata vårdgivare och fackförbund.

– Vi vill ge Höglandet goda utbildningsmöjligheter med högsta relevans för jobb inom vård- och omsorg. VO-College Höglandet ska arbeta för kvalitet och samarbete med gemensamma resurser på den goda grund som redan finns. Vi vill rekrytera fler, både män och kvinnor, till utbildningar och jobb utifrån de stora behov som finns. Tillsammans blir vi bättre och mer effektiva, arbetsplatserna blir attraktiva med tydligt fokus på hållbart arbetsliv med möjlighet till specialisering.

Kursplan

Gymnasiegemensamma ämnen (p=poäng)
Engelska 5, 100 p
Historia 1a1, 50 p
Idrott och hälsa 1, 100 p
Matematik 1a, 100 p
Naturkunskap 1a1, 50 p
Religionskunskap 1, 50 p
Samhällskunskap 1a1, 50 p
Svenska 1, 100 p

Programgemensamma ämnen
Hälsopedagogik, 100 p
Medicin 1, 100 p
Etik och människans livsvillkor, 100 p
Psykologi 1, 50 p
Psykiatri 1, 100 p
Samhällskunskap 1a2, 50 p
Specialpedagogik 1, 100 p
Svenska 2, 100 p
Vård- och omsorgsarbete 1, 200 p
Vård- och omsorgsarbete 2, 150 p

Programfördjupning - skolans val 200 poäng

Akutsjukvård, 200 p

Programfördjupning - elevens val 500 poäng
Engelska 6, 100 p
Svenska 3, 100 p
Räddningsmedicin, 100 p
Komplementärmedicin, 100 p
Specialpedagogik 2, 100 p
Socialpedagogik, 100 p

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

Individuellt val, 200 p

Gymnasiearbete, 100 p