Logotyp Eksjö kommun

Nya entréavgifter 2020

Från 2 januari börjar vi ta entré även vintertid.

På grund av Eksjö kommuns ekonomiska läge har Eksjö museum fått i uppdrag att öka sina intäkter. Under 2020 ska intäkterna öka med 385 000 kronor. Därför kommer det tas ut en entréavgift för att se utställningarna på Eksjö museum, vintertid 50 kronor, sommartid 100 kronor. Barn och unga upp till och med 18 år har fri entré året om.

Med ett årskort får du fri entré hela året. Årskortet kostar 250 kronor.

Läs mer om öppettider och entré.