LYSSNA

Utvecklingsprojekt Leader – Kvarteret K

I processen med att utveckla kvarteret –K har Leader Astrid Lindgrens Hembygd beviljat ansökan för att satsa på Fornminnesgården och Röda Längan. Även jordbruksverket har beslutat om medel från landsbygdsprogrammet för olika åtgärder under 2018 och 2019.

Arbetet sker i nära samverkan med de ideella föreningar som är verksamma i kvarteret och målet är att skapa ett levande område där besökarna får både kunskap och upplevelser. Projektledare är Rolf Danielsson. 

Fornminnesgården

På Fornminnesgården har en process startats tillsammans med Eksjö Musei- och hembygdsförening för att lyfta fram byggnadens och människornas historia och visa i den unika miljö som hantverksgården utgör. Prioriterade frågor för föreningen är insamling och gallring av föremål, liksom behandlingen av kommande erbjudande av gåvor. Under hösten 2019 har fokus lagts på tre olika rum i gårdens byggnader. Det tidigare cykelmuseet, stallet samt entrédelen öppnar upp med nya utställningar och information under 2020.

På grund av pandemin har föreningen varit tvungen att ställa in ordinarie öppettider och guidningar. Man räknar med att detta kommer att gälla även under hösten och vintern 2020. Om man vill ha en visning så kan man kontakta Arne Ullman 0381-148 39 eller mobil 072-588 37 09 så kan detta lösas för enskilda och mindre grupper.

Röda längan, Garvaregränd

I Röda Längan pågår en process där Eksjö museum tagit fram önskemål om nya fasta utställningar samt behov av hörsal, öppet magasin samt pedagogisk verksamhet på övervåningen. På nedre planet skulle verkstäderna kunna utvecklas och erbjudas även till andra aktörer, exempelvis studieförbunden.

Rolf Danielsson
Projektledare Kvarteret K
E-post: rolf.e.danielsson@gmail.com
Telefon: 070- 932 56 57

Logga Astrid Lindgrens Hembygd/Leader

Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Utvecklingsprojekt Leader- Kvarteret K

I processen med att utveckla kvarteret –K så har Leader Astrid Lindgrens Hembygd beviljat ansökan för att satsa på Fornminnesgården och Röda Längan. Även jordbruksverket har beslutat om medel från landsbygdsprogrammet för olika åtgärder under 2018 och 2019.

Eksjö museum

Besök:Österlånggatan 31, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 60

E-post: museum@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00

Besök:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00