Logotyp Eksjö kommun

Utvecklingsprojekt Leader- Kvarteret K

I processen med att utveckla kvarteret –K så har Leader Astrid Lindgrens Hembygd beviljat ansökan för att satsa på Fornminnesgården och Röda Längan. Även jordbruksverket har beslutat om medel från landsbygdsprogrammet för olika åtgärder under 2018 och 2019.

Arbetet sker i nära samverkan med de ideella föreningar som är verksamma i kvarteret och målet är att skapa ett levande område där besökarna får både kunskap och upplevelser. Projektledare är Rolf Danielsson. 

Fornminnesgården

På Fornminnesgården har en process startats tillsammans med Eksjö Musei- och hembygdsförening för att lyfta fram byggnadens och människornas historia och visa i den unika miljö som hantverksgården utgör. Prioriterade frågor för föreningen är insamling och gallring av föremål, liksom behandlingen av kommande erbjudande av gåvor. Under hösten har fokus lagts på tre olika rum i gårdens byggnader. Nuvarande cykelmuseet, stallet samt entrédelen kommer att utvecklas med omdisponering och nya utställningar och information.

Röda längan, Garvaregränd

I Röda Längan pågår en process där Eksjö museum tagit fram önskemål om nya fasta utställningar samt behov av hörsal, öppet magasin samt pedagogisk verksamhet på övervåningen. På nedre planet skulle verkstäderna kunna utvecklas och erbjudas även till andra aktörer, exempelvis studieförbunden.

Rolf Danielsson
Projektledare Kvarteret K
E-post: rolf.e.danielsson@gmail.com
Telefon: 070- 932 56 57

Logga Astrid Lindgrens Hembygd/Leader