Logotyp Eksjö kommun

Nya uthyrningsrutiner

Nya uthyrningsrutiner för trygghetsboende och fordonsplatser från och med
1 januari 2021.

Nya uthyrningsrutiner för trygghetsboende!

Från och med 1 januari 2021 hyr Eksjöbostäder ut trygghetsboende på samma sätt som våra övriga lägenheter.

Det innebär att du som är intresserad av ett trygghetsboende på Snickaren, Tuvan eller Bobinen måste vara registrerad i vår bostadskö och själv aktivt söka de lediga lägenheterna vi publicerar på vår webb.

I samband med registreringen har du möjlighet att skapa en prenumeration på lediga lägenhter på det boendet som du är intresserad av. När det blir en lägenhet ledig som stämmer överens med ditt önskemål skickas en e-post til dig med information om vad du behöver göra för att söka lägenheten. När anmälan är stängd erbjuds lägenheten till den person som har flest köpoäng bland dem som gjort en intresseanmälan.

Till dig som idag står i kö till trygghetsboende har separat information skickats ut om hur du går tillväga för att registera dig med en bostadsanmälan.

Förtydlingande om kön till trygghetsboende i Eksjö kommun

  • Nuvarande ködatum kommer inte att raderas efter 31 december 2021. Det innebär att personer som idag står i kö till något trygghetsboende kan registrera sig för Mina sidorlänk till annan webbplats när det blir aktuellt för lägenhet även efter 31 december 2021.
  • Om sökande, som står i den digitala kön till trygghetsboende, raderas av systemet på grund av inaktivitet så åter-registreras den sökande av Eksjöbostäder med ursprungsdatum om personen kontaktar Kundservice på telefon 0381-363 00. På så sätt finns ingen risk att sökande ofrivilligt ramlar ur kön. Dock måste sökanden kontakta Eksjöbostäder och meddela att den vill stå kvar i kön.

Utskickad information till dig som idag står i kö till trygghetsboende

Viktig information gällande Trygghetsboende

Du får det här brevet eftersom du idag är registrerad i vår kö till något av våra trygghetsboende; Snickaren, Tuvan och Bobinen.

Eksjöbostäder ändrar nu uthyrningsrutinerna för våra trygghetsboenden. Från och med 1 januari 2021 kommer uthyrning av lediga lägenheter till våra trygghetsboende att ske digitalt via vår webb.

Du som vill stå kvar i kön till trygghetsboenden måste därför registrera dig med en bostadsanmälan.

Du som idag redan har gjort en bostadsanmälan och finns i den allmänna bostadskön måste logga in på ”Mina sidor”länk till annan webbplats. På ”Mina sidor” uppdaterar du din anmälan så den även innefattar trygghetsboende.

Det ködatum som du har idag kommer följa med när du gör en ny bostadsanmälan. För att behålla din plats i kön måste du registrera dig senast 31 december 2021.

När det finns lediga lägenheter på våra trygghetsboende publiceras de på torsdagar på vår webb. Är du intresserad av en lägenhet får du själva anmäla ditt intresse för aktuell lägenhet. Erbjudande om visning sker som tidigare via turordningsregeln för de som anmält intresse på den aktuella lägenheten.

Du som idag fått denna information men som inte önskar stå kvar i kön, behöver inte göra en bostadsanmälan utan kan bortse från denna information.

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på:
Telefon: 0381–363 00
Alla vardagar klockan 09.00-11.00
e-post: eksjobostader@eksjo.se

Så här gör du en bostadsanmälan för trygghetsboende

I kön till trygghetsboende kan man inte ha medsökanden. Det innebär att är ni två i hushållet så räcker det med att en person gör en bostadsanmälan.

  1. Gå till www.eksjobostader.se.
  2. Klicka på Bostadsanmälanlänk till annan webbplats.
  3. Fyll i de fält som efterfrågas.
  4. Vid bild två, fyll i att du söker trygghetsboende samt fyll i övriga uppgifter som efterfrågas.
  5. Klart! Du kan nu söka lediga trygghetsboenden via "Mina sidor"länk till annan webbplats.

Kom ihåg! Att du måste uppdatera din bostadsanmälan minst var sjätte månad. Det gör man enkelt genom att logga in på "Mina sidor"länk till annan webbplats. Påminnelser om detta kommer även skickas till den e-postadress du angett i anmälan.

Sök din fordonsplats på webben!

Från och med 1 januari 2021 kommer alla parkeringsplats, garage och carport att hyras ut efter samma princip som våra lägenheter. Du behöver vara registrerad samt aktiv i vår kö för att kunna söka en fordonsplats.

Registrera - prenumera - sök!

För fordonsplatserna gäller samma system som för våra lediga lägenheter. Du behöver registrera dig i vår kö och så fort du gjort det börjar du samla köpoäng, du får en köpoäng per dag.

I samband med registreringen har möjlighet att skapa en prenumeration på lediga fordonsplatser i det område som du är intresserad av. När det blir en plats ledig som stämmer överens med ditt önskemål skickas en e-post till dig med information om vad du behöver göra för att söka platsen. Våra lediga fordonsplatser publiceras torsdagar på vår webb.

När anmälan är stängd erbjuds fordonsplatsen till den person som har flest köpoäng bland dem som gjort en intresseanmälan. De som bor i området där den lediga fordonsplatsen finns kommer priopriteras först, därefter går erbjudandet vidare till sökande som inte bor i området. När du skrivit kontrakt på fordonsplatsen så nollställs dina poäng precis som när du skriver kontrakt på en lägenhet.

I attraktiva områden där vi har få fordonsplatser är principen att det bara är möligt att få hyra en fordonsplats per lägenhet. På områden där det finns utrymme och lediga platser kan man få hyra fler och där har även du som inte bor i området möjlighet att hyra.

Kontakt

Kundservice - Reception/uthyrning

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00-12.00