Bild på brevlåda
LYSSNA

Jag är hyresgäst

Trivsel och trygghet är viktig del i ditt boende.

Här finns viktigt information samlat som rör din lägenhet och boende. Allt från att du ska känna dig trygg i ditt boende till hur du vårdar din lägenhet.

Trivsel

Hänsyn + Omtanke = Trivsel

En trygghet med att bo i flerfamiljshus är att man har människor omkring sig. Det hörs ljud från andra, det rör sig i området, det är liv och rörelse.

Du har rätt till lugn och ro
Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor, andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av olika människor ska fungera tillsammans och trivas bra, krävs alltså att man tar hänsyn till varandra - både inom de egna väggarna och i gemensamma utrymmen. Du har rätt till lugn och ro i ditt hem.

Blir du störd, ta i första hand kontakt med din störande granne direkt. Om grannen ändå inte upphör att störa dig, kontakta Eksjöbostäder. Är störningen påtaglig och inträffar en kväll eller helg ska hyresgästen ringa Eksjöbostäders beredskapsjour på 070-607 55 67 eller i allvarliga fall till polisen.

Exempel på störningar kan vara:

 • Någon som spelar musik på mycket hög volym
 • En hund som skäller högt och länge
 • Någon duschar eller tappar upp vatten mitt i natten
 • Någon borrar, spikar eller bankar sent på kvällen
 • Någon använder tvättmaskin nattetid

Naturligtvis ska du och din familj kunna röra er normalt i lägenheten utan att vara rädda för att betraktas som störande.

Förvarna gärna grannarna
Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest eller om du till exempel behöver borra för att sätta upp tavlor sent någon kväll. Hörs mycket ljud från din eller grannens lägenhet, kanske ni kan diskutera er fram till lösningar som passa alla.

Dina gäster är ditt ansvar
Du har även ansvaret om dina gäster stör - både i lägenheten, i trapphus eller ute på gården.

Balkong och uteplats - en plats för vila och umgänge

Det är alltid trevligt med en balkong eller uteplats, men tänk på att du måste ta hänsyn till dina grannar även där. Några hållpunkter:

 • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor
 • Använd elgrill om du vill grilla
 • Undvik att röka på balkongen, eftersom många tycker att cigarettrök är obehaglig.
 • Mata inte fåglarna från balkongen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.

Många balkonger är vackert utsmyckade och fungerar som härliga extrarum på sommaren. Men tänk på att balkonglådor måste sättas upp på insidan av balkongräcket av säkerhetsskäl. Tänk också på att vattna så att det inte hamnar på grannens balkong.

Vill du sätta upp en parabolantenn måste du vända dig till oss som hyresvärd först, för att få tillstånd och instruktioner.

Ordningsregler

Bilkörning i bostadsområdet
Det är viktigt att du bara kör bil där det är tillåtet. Detta för att minska risken för olyckor och värna om god trivsel där du bor. Om du har särskilda skäl och därför måste köra bil i området, tänk då på och var uppmärksam på boende och barn som rör sig i området.

Parkering i bostadsområdet
Det är viktigt att du bara parkerar din bil där det är tillåtet. Detta för att minska risken för olyckor och värna om god trivsel där du bor. Hyresgäster måste betala för en parkeringsplats om den som bor i lägenheten har en bil. Du får inte parkera inne i ormådet eller parkeringsplatser som är för besökare.

Störningsjouren - om inget annat hjälper

Är störningen kraftig och inträffar efter kontorstid så kan du ringa Eksjöbostäders beredskapsjour 070-607 55 67. Tala om namn, adress och telefonnummer samt vad som händer och vem som stör dig. En hyresgäst som orsakar en störning kommer att debiteras för utryckningen. Vid upprepande tillfällen riskerar även hyregästen sitt hyreskontrakt.

Trygghet

Ett hem där du känner dig trygg och säker

En bra kontakt med grannarna innebär ofta både större trivsel och större känsla av trygghet. Att kunna be sina grannar hålla ett öga på lägenheten när man reser bort betyder mycket för de flesta.

Det är en rättighet att kunna känna sig trygg och säker i både bostad och bostadsområde. Men ansvaret för säkerheten är delat. Eksjöbostäder ska se till att exempelvis lås och lampor fungerar utomhus. Du som hyresgäst måste följa de regler som gäller för säkerheten och i övrigt vara allmänt aktsam om bostaden.

Brandsäkerhet

Brandvarnare räddar liv

En brandvarnare är en billig livförsäkring för dig och din familj. Det finns alltid en brandvarnare i hallen som tillhör Eksjöbostäder. Skaffa gärna fler brandvarnare själv och sätt i lägenhetens andra rum. Dessa kan du ta med dig när du flyttar.

Så här sköter du brandvarnaren:

 • Prova den regelbundet.
 • Rengör den regelbundet med en lätt fuktad trasa eller genom att dammsuga den.
 • Byt batteri så snart det behövs.

Tips för att förhindra brand

 • Kontrollera din brandvarnare regelbundet!
 • Lämna aldrig levande ljus obevakade.
 • När du steker eller friterar bör du alltid ha ett lock tillhands för att kunna kväva eventuell brand.
 • Kontrollera elutrustningen i din bostad. Byt ut klämda eller skadade sladdar, kontakter med glapp och blinkande lysrör.
 • Förvara tändstickor och tändare utom räckhåll för barn.
 • Kör aldrig tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin när du inte är hemma eller när du går och lägger dig.
 • Rengör regelbundet filtret till köksfläkten så att det är fritt från fett.
 • Förvara inte brännbara saker på balkong eller uteplats.
 • Håll rent i trapphuset och i källaren. Det är inte tillåtet att förvara cyklar, barnvagnar, möbler,returpapper, blockerande gods eller annat brännbart i trapphusen.

Om det börjar brinna

 • Rädda! Först och främst ska du rädda dig och andra som är i livsfara.
 • Varna! Varna andra i närheten så att de också kan sätta sig i säkerhet.
 • Larma! Ring 112. Ge information om vad som hänt, varifrån du ringer och vem du är.
 • Släck! Om det går utan risk.

 • Stäng dörren till det utrymme där det brinner.
 • Använd inte hissen när det brinner. Om trapphuset fylls med röken ska du stanna i lägenheten och invänta räddningstjänsten.
 • Om rummet fylls med rök — kryp under röken.

Elsäkerhet

Anlita alltid en behörig elektriket vid elinstallationer. Försäkringsbolaget betalar inte ut ersättning om det börjar brinna på grund av en felaktig elinstallation utförd av en person som inte är behörig elektriker.

En del får du göra själv, men det förutsätter att du har nödvändiga kunskaper. Det gäller bland annat följande:

 • Byta glödlampor
 • Byta stickproppar och säkringar
 • Ansluta och byta ut ljusamaturer i torra utrymmen

Elutrustning som används utomhus måste vara godkänd för utomhusbruk. Eventuell infravärme måste vara fas installerad med strömbrytare.

Omsorgsportalen

Trygghetssäkra ditt boende

Som hyresgäst hos oss på Eksjöbostäder kan du få ett tryggare boende. Genom Omsorgsportalen kan vi erbjuda dig ett tryggare boende för livets alla skeden. Du kan därför beställa Doros boendeanpassning som är uppkopplad mot Doros larmcentral, anhöriga eller grannen om olyckan är framme.

Priser och villkor finns på Omsorgsportalens webbplats.

Har du frågor eller hjälp att beställa?
Kontakta Karl Stolpe, Omsorgsportalen i Eksjö, på telefon 0708-37 55 28

I filmen kan du få mer information.

Gemensamma utrymmen

Det finns en hel del gemensamma utrymmen i ett bostadsområde. Därför är det bra med gemensamma regler:

Rökförbud
Rökförbud råder i alla gemensamma utrymmen, det vill säga trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare, cykelrum och så vidare.

Cyklar och barnvagnar
Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphuset, eftersom de står i vägen vid städning och blockerar vid utrymning eller sjuktransporter. Använd därför anvisat utrymme om sådant finns.

Tvättstugan - ett rent nöje

Alla behöver tvätta då och då. Tvättstugan en viktig plats i huset. Försök därför att hålla rent och snyggt i tvättstugan.

 • Rengör tvättfacken från överblivet tvättmedel.
 • Eventuell luddlåda i anslutning till tvättmaskin ska även rengöras och tömmas.
 • Använd alltid tvättpåse när du tvättar bygel-BH. Reperationskostnader är oftast höga.
 • Detta är viktigt! Rengör filtren i torktumlaren från ludd och smuts. Ludd både försämrar möjlighet till torkning och orsakar dessutom brandrisk.
 • Sopa av och torka golven.
 • Respektera tvättider och plocka bort er tvätt inom bokad tid.
 • Du kan endast boka tvättid med din bokningscylinder och endast med en bokningscylinder per lägenhet.
 • Gå inte in under någon annans bokade tid - även om den hyresgästen dröjer.
 • Färga eller blek inte kläder i de gemensamma tvättmaskinerna, det kan lämna rester kvar som påverkar nästa tvätt negativt. Då kan ni bli skadeståndsskyldig.
 • Tvätta inte mattor i maskinerna.

Kontakta omgående felanmälan om något inte fungerar. Respektera de tider som är bokade av andra, och använd inte tvättstuga utanför de bokningsbara tiderna.

Läs mer om våra regler i tvättstugan. Pdf, 598 kB. (Informationen finns svenska, engelska, arabiska och somaliska.)

Trapphus och entré

Det är viktigt med fria ytor i trapphus och entréer. Därför är det inte tillåtet att ställa saker i trapphuset eller i entrén, till exempel barnvagnar, skidor, leksaker eller cyklar.

När det händer olyckor, någon blir sjuk eller vid brand måste utryckningspersonal och ambulanspersonal snabbt komma fram.

Ett fritt trapphus är också en förutsättning för städningen och den allmänna trivseln.

Det är inte tillåtet att röka i trapphus och entréer.

Förrådsutrymmen

Det ingår förråd till alla lägenheter. På ditt hyreskontrakt hittar du ett objektsnummer. Detta nummer hittar du också på något av förråden. Om du inte hittar ett förrådsutrymme med ditt nummer, kontaktar du Kundservice.

När du hittat ditt förråd, är det viktigt att du sätter dit ett hänglås direkt. Detta för att hålla obehöriga ute, både från ditt förråd och från källaren överhuvudtaget.

Eksjöbostäder ansvarar inte för ägodelar som finns i förrådet.

Om du har ett förråd och du förvarar brandfarliga ämnen måste du de förvarar i utrymmen som är särskilt avsedda för detta.

Mer information hittar du MSB:s webbplats Länk till annan webbplats.

Vårda din lägenhet

Anmäla fel och skador i lägenheten

Frosta av kylskåp och frys

Frosta av kyl och frys regelbundet, om de inte är självavfrostande. Låt eventuell is tina av sig själv - använd inga vassa föremål. Samla upp smältvattnet i en balja.

Rengör spisen och spisfläkten

Rengör regelbundet ugn och spisplattor. Städa också bakom spisen, den går att dra ut så att du kommer åt att dammsuga eller sopa.

Rengör fettfiltret i fläkten minst en gång i månaden genom att diska det i ljummet vatten och milt diskmedel.
Öppna inte köksfönstret för att vädra ut matos när du lagar mat. Då fungerar inte fläkten som den ska, utan matoset sprids i lägenheten i stället. Öppna hellre ett fönster i ett annat rum, så hjälper du ventilationen att fungera bättre.

Rensa golvbrunnen

I badrummet finns en golvbrunn som bör rengöras med jämna mellanrum, för att undvika stopp i avloppet och dålig lukt.

Rengör golvbrunnen på följande sätt:

 1. Lyft upp gallret som täcker golvbrunnen. Ibland sitter gallret fast med två skruvar som måste skruvas bort.
 2. Ta bort hårrester och annat som fastnat i brunnen. Om det behövs kan du försiktigt peta loss sådan som fastnat i avloppsröret med rensspiral eller ståltråd.
 3. Spola brunnen med handduschen och torka av.
 4. Sätt fast gallret igen.

Rensa vattenlås

På avloppsröret under tvättstället finns ett vattenlås som hindrar dålig lukt från att komma upp från avloppet. Vattenlåset måste rensas ibland, vilket du enkelt kan göra själv:

 1. Öppna vattenlåset. Ställ en hink under så att inte vatten och smuts rinner ut på golvet.
 2. Peta loss eventuellt avfall som fastnat.
 3. Spola igenom med hett vatten.
 4. Stäng vattenlåset igen.

Stopp i avloppet

Om du får stopp i avloppet kan du först försöka lossa det avfall som sitter i vägen. Genom att peta bort hårrester och annat avfall från bottenventilen i badkar, handfat och diskho med jämna mellanrum kan du undvika att avloppet täpps till. Använd aldrig kemiska preparat för att rengöra avloppet. Går det inte, måste du anmälan felet till felanmälan snarast.

Om toaletten rinner

Om toaletten rinner kan du prova att dra i eller trycka på spolknappen ett par gånger. Fortsätter det att rinna ska du anmälan felet till felanmälan för att förhindra att många liter vatten rinner i väg i onödan.

Ventilationen

Det är viktigt att uteluftsventilerna inte är stängda för då blir det sämre luft i lägenheten.

Renovera

Vi vill att ditt boende ska kännas hemma för dig och att du kan sätta få en personlig prägel i den. Det finns olika sätt att renovera på - genom underhåll eller eget arbete.

Din lägenhet underhåller vi när det finns ett behov. Modellen kallas "behovsprövat underhåll" och innebär att vi inte renoverar med några bestämda intervaller. Kontakta Kunservice om du tycker det är dags att måla eller tapetsera din lägenhet. Det är genom dem som bedömningen görs om det är dags för underhåll i din lägenhet.

Renovera själv?
Vill du renovera själv hemma får du självklart göra det. I vissa fall kan du få färg och tapeter från oss, prata med Kundservice.

När du renoverar själv hemma är det några saker vi vill att du tänker på:

 • Prata alltid med Kundservice innan ni gör något.
 • Arbetet ska utföras ordentligt, eller fackmannamässigt.
 • Välj inte externa färger eller tapeter - då kan du behöva göra om arbetet innan du flyttar.
 • Det är inte tillåtet att montera egen köksfläkt med anslutning till det befintliga ventilationssystemet.
 • Du får inte göra förändringar i lägenhetens planlösning, till exempel sätta upp nya eller ändra i väggar.
 • Du får inte själv kakla om i badrummet. Eftersom fuktspärren i badrummet är viktigt får du inte heller borra i golv eller väggar. Detsamma gäller kakelplattor i köket.

Om du är osäker på vad du själv får göra i lägenheten kontakta Kundservice.

Om strömmen försvinner

Om strömmen försvinner ska du först stänga av den elapparat du senast satte på. Sedan kontrollerar du säkringarna (propparna) i ditt säkringsskåp.

Säkringarna skyddar elledningarna från överbelastning. Om det blir kortslutning eller om ledningen blir överbelastad går säkringarna sönder och strömmen bryts. Att en säkring är sönder syns genom att säkringens färgade "öga" lossnar.

I säkringsskåpet kan du se om en säkring har gått sönder. Byt denna i så fall, men se till att du byter till en säkring i samma styrka. (Samma färg som på bottenplattan.)

I vissa lägenheter finns säkringsskåp utan utbytbara säkringar. Där finns i stället svarta vippknappar, så kallade automatsäkringar, som alltig ska stå i uppfällt läge.

Alla sopor är inte skräp

Varje dag kan du göra något för miljön. Alla behöver inte göra allt, men alla kan göra något. Även de små bidragen gör skillnad.

Källsortera dina sopor
Hushållssoporna ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt anvisningar om sopsortering. I Eksjö kommun sorterar vi våra sopor i färger. På Eksjö Enerigs webbplats hittar du anvisningar för hur dina sopor ska sorteras.

Det är inte tillåtet att ställa annat du vill bli av med i gemensamma utrymmen, till exempel julgranen och gamla möbler. Sådant lämnar du till återvinningscentralen.

Runt om i kommunen hittar du sopstationer där du kan sortera färgat och ofärgat glas, hårdplast, metall och annat som inte är brännbart, returpapper, kartong och wellpapp samt grovsopor.  

Husdjur

Husdjur - en familjemedlem som kräver särskilt ansvar

Du får gärna ha husdjur i din lägenhet, men du har alltid ansvar för att djuren inte är till obehag för dina grannar. Vi ber dig att inte rasta dina husdjur inom fastighetsområdet.

Därför ber vi dig om följande:

 • Släpp inte ut djur utan tillsyn.
 • Se till att hundar och katter inte förorenar på området, speciellt inte i närheten av barnens lekplatser.
 • Var varsam med pälsdjur, eftersom många är allergiker. Detta gäller bland annat i tvättstugan, där katt- och hundhår kan samlas i torktumlarfilter.

Nedan följer några regler för dig och ditt husdjur. Om du tar hänsyn till dem, så ökar trivseln för alla boende i området, både djurägare och andra.

Hunden - människans bästa vän

 • Även om du vet att just din hund är den snällaste av dem alla, så är många människor rädda för hundar. Håll därför alltid din hund kopplad.
 • Tänk på att din hund kan skälla när du inte är hemma. Kolla gärna med din grannar.
 • Torka gärna av din hunds tassar och päls innan du tar in den i trapphuset när det regnar ut och din hund är smutsig.
 • Plocka alltid upp efter din hund när den rastas.

Katten är ditt ansvar

 • Du har alltid ansvar för din katt och vad den gör — oavsett om den är inne- eller utekatt.
 • En innekatt är lättare att ha uppsikt över och därmed lättare att ta ansvar för.
 • Tänk på att en utekatt kan ställa till bekymmer för andra boende genom att den förorenar i sandlådan, revirmarkerar på bilar och byggnader eller repar lacken på bilar.
 • Spola aldrig ner kattsand i toaletten. Sanden lägger sig som en propp i rören och täpper till avloppet. Släng istället sanden i hushållsoporna och se till att de är ordentligt förslutna.
 • Om du väljer att sätta upp ett kattnät på din balkong, ska det vara transparent.
 • Det är inte tillåtet att installera kattlucka.
 • Märk din katt med halsband eller öronmärkning. Då vet alla att det är en tamkatt som sköts och matas. Utan märkning riskerar du att katten tas för vildkat och blir infångad.

Ormar, spindlar och andra mer ovanliga husdjur

 • Väljer du ett mer ovanligt husdjur bör du kolla med Eksjö kommuns miljöenhet om det finns särskilda regler som du måste följa.
 • Många är rädda för ormar, spindlar och andra mer ovanliga husdjur. Av hänsyn till dem bör du hålla djuren inomhus samt sätta skyddsnät vid brunnar och ventiler, så att dina grannar kan känna sig trygga.

Om ett husdjur ställer till bekymmer för dig

Blir du besvärad av ett husdjur bör du i första hand kontakta djurägaren direkt. I andra hand vända dig till Eksjöbostäder.

Skadedjur

Om du får skadedjur i lägenheten måste du kontakta Felanmälan så fort som möjligt så att spridningen kan stoppas. Vid sanering och efterbehandling är det viktigt att du som hyresgäst hjälper till och följer de instruktioner du får så att skadedjuren inte kommer tillbaka. Om du drabbas kontakta Felanmälan,så fort som möjligt. Eksjöbostäder har avtal med ett företag som arbetar med skadedjursbekämpning.

Det finns olika slag av skadedjur. En del angriper mat eller textil, som till exempel mjölbaggar, silverfiskar eller pälsängrar. Andra angriper virke, till exempel husbock.

Vägglöss och kackelackor

På senare tid har vägglöss och kackelackor börjat sprida sig allt mer i Sverige. Var därför extra uppmärksam.

Vägglöss
Vägglöss är aktiva på natten och lever av att suga blod från oss människor. De är 5-8 millimeter, rödbruna och liknar små platta skalbaggar.
Svart spilling, blodfläckar på lakanet och utslag på kroppen efter insektsbett kan vara tecken på att du fått vägglöss. Om du känner dig osäker kan du pröva att fästa dubbelhäftande tejp runt om sängbotten. Om du har vägglöss kommer de att fastna i tejpen inom de närmsta dagarna. Var extra uppmärksam om du tar hem begagnade möbler som soffor och sängar, dessa kan sprida vägglöss. För att bli av med vägglöss krävs sanering. Ju snabbare du upptäcker att du blivit drabbad desto enklare är det att bli av med lössen.

Kackelackor
Kackelckor kan både äta av dina livsmedel, smutsa ner dem och avge en otäck lukt. De angriper också textiler, papper och läder. Kackelackan kan sprida smitta och ses som en sanitär olägenhet. Kackelackan blir 12-16 millimeter lång. Den trivs bäst vid ugnar, värmerör, kylskåpsmotorer och andra ställen där det är 25-33 grader. Den är mycket ljusskygg och gömmer sig i mörka och trånga sprickor. Tips för att slippa kackelackor:

 • Städa och håll rent hemma, då tar du bort födan för kackelackorna.
 • Förvara livsmedel i täta lådor eller plastpåsar.
 • Töm soppåsen ofta så att inte lukten av mat drar till sig insekter.
 • Undvik att låga husdjurens mat stå framme för länge.
 • Se upp för fuktskadade områden, där trivs kackelackorna.

Misstänker du att du har kackelackor kan du dra ut spisen. Finns det kackelackor i lägenheten gömmer de sig nästan alltid där.

Större skadedjur

Tänk på att inte mata fåglar från balkongen eller på uteplatsen, eftersom spilld mat kan locka till sig råttor och möss.

Nycklar/Utelåst

Utelåst
Som hyresgäst betalar du alltid en avgift för att få lägenhetsdörren öppnad. För att få hjälp måste du kunna legitimera dig samt godkänna att kostnaden läggs på hyran.

Upplåsning vardagar klockan 7.00-16.00:
Nyckel i tub: 500 kronor
Ingen nyckel i tub: 1 700 kronor

Upplåsning övrig tid:
Nyckel i tub: 1 500 kronor
Ingen nyckel i tub: 2 500 kronor

Borrning av cylinder vardagar klockan 7.00-16.00: 1 700 kronor
Borrning av cylinder övrig tid: 2 500 kronor

Beställning av nyckel: 275 kronor
Vid borttappad nyckel byts cylindern ut: 1 700 kronor

Med de nya låssystemen krävs att tubnyckeln förvaras i dörren. Det är enda sättet för jouren att öppna dörren. De nya cylindrarna kan inte borras.

Om du vill beställa extranycklar beställer du det genom reception. Det är inte tillåtet att beställa extranycklar på något annat sätt.

Standardhöjande åtgärder

Just nu hinner vi inte med att utföra fler beställningar av standardhöjande åtgärder. Därför ber vi er återkomma till hösten med er beställning.

Kontakt

Kundservice - Receptionen/uthyrning

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–12.00

Öppettider:

Måndagar och onsdagar klockan 13.00–15.00 samt
torsdagar klockan 15.00–17.00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Jag är hyresgäst hos Eksjöbostäder

Som hyresgäst hos Eksjöbostäder finns här information om vad du ska tänka på och hjälp vid eventuella problem.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Besök: