Bil som kör
LYSSNA

Jag ska flytta ut

När du ska flytta är det mycket att hålla reda på  - både vad gäller ditt nya boende men även den lägenhet du lämnar

Här har vi samlat information som du ska tänka på när du ska flytta från din lägenhet. Läs mer i foldern Till dig som flyttar Pdf, 856 kB..

Uppsägning av hyreskontrakt

Du måste alltid säga upp ditt hyreskontrakt skriftligt. Uppsägningstiden på lägenheter, garage/carport och parkeringsplatser är tre månader.
Uppsägningstiden inleds vid månadsskiftet efter att uppsägningen kommit in till oss. Om du exempelvis säger upp lägenheten den 24 april börjar uppsägningstiden att gälla från 1 maj.

Hyr du en lokal eller förråd så framgår uppsägningstiden på hyreskontraktet.

Vid dödsfall
Vid uppsägning vid ett dödsfall är uppsägningstiden en månad om uppsägningen kommer in till oss inom en månad från det att hyresgästen avled. Har det gått mer än en månad är uppsägningstiden tre månader. Uppsägningen ska undertecknas av samtliga dödsbodelägare och kan skickas per post till oss, alternativt lämnas in på vårt kontor eller lämnas i vår brevlåda. Glöm inte att lämna namn och telefonnummer till dödsboets kontaktperson, för visning av lägenheten till nya hyresgäster. Vi skickar alltid en bekräftelse på uppsägningen tillsammans med avflyttningsinformation.

Besiktning av lägenheten

Senast två veckor efter din uppsägning måste du boka tid för en besiktning. Du som hyresgäst bör vara med vid besiktningen. Kontakta Kundservice för att boka tid för besiktning.

Varje lägenhet besiktigas inför avflyttning. Det finns ett besiktningsprotokoll för varje lägenhet. I samband med besiktningen görs även en fotodokumentation om det finns risk för kommande problem.

Det ligger på hyresgästens ansvar att boka tid för en besiktning. Sker inte detta tar Eksjöbostäder kontakt och bokar möte. Besiktningen ska ske inom 2-3 veckor från uppsägningstillfället.

Det är hyresgästens ansvar att underlätta besiktningen. Hyresgästen ges också möjlighet att berätta om det finns fel och brister som inte går att upptäcka vid besiktningstillfället men som kommer fram när alla möbler och dylikt är borta.

Vid besiktningstillfället görs en noggrann beskrivning av städinstruktionen och vad man bör tänka på vid flyttillfället.

Städbesiktning
I samband med avflyttningsdagen ska en städbesiktning göras. Därför är det viktigt att boka denna tid så tidigt som möjligt. Du kan skriva ut vår checklista vid flyttstädning Pdf, 104 kB.. I den hittar du också andra tips som underlättar din flytt.

Tänk på att förråd, eventuellt garage, balkong och uteplats också ska vara städade och tömda.

De som inte följer städchecklistan eller inte återställer lägenheten i det skick som förväntas, debiteras utifrån Sveriges Allmännyttas prislista.

Visning av lägenhet

Du är skyldig att tillåta visning av lägenheten du ska flytta från för den personen som får erbjudande om att flytta in efter dig. Eksjöbostäder tar kontakt med dig för att komma överens om en tid för visning som passar er båda. Du behöver inte själv vara med på visningen om du inte önskar. Eksjöbostäders uthyrningspersonal är alltid med på visningen.

Flyttstädning

När du flyttar ut ur din lägenhet ska den vara ren. Flyttstädning handlar om att lugnt och metodiskt ta sig igenom alla delar i hela lägenheten. Använd vår checklista så riskerar du inte att missa något. Pdf, 104 kB.

Kök

Spisen
Dra fram spisen så långt du kan. Är spisen fast ansluten till elnätet måste du vara försiktig så inte elanslutningen skadas. Rengör sedan noga även bakom spisen på golv och väggar. Glöm inte fläkten med tillhörande filter ovanför spisen.

Kyl och frys
Du ska avfrosta alla dina kyl- och frysskåp innan rengöringen påbörjas. Använd en balja som samlar upp vattnet. Låt isen smälta i sin egen takt. Hacka inte på isen eftersom du då riskerar att skada skåpet. Dra också fram skåpen så du kommer åt att torka på sidorna, på golvet och på väggen bakom.

Övrigt
Alla köksskåp och arbetsytor ska torkas med fettlösande rengöringsmedel.

Badrum och toalett

Badkar
Se till att du städar även bakom och under badkaret.

Toalettstol
Var noga med att kröken samt spolkanten på stolens insida blir ordentligt rengjorda. Toalettsitsen ska torkas av både på ovan- och undersidan.

Kalkavlagringar
Alla kranar och övriga ytor ska nogsamt rengöras så kalkavlagringar försvinner. Använd ett speciellt kalklösande rengöringsmedel.

Kakelfogar
Vid rengöring av kakel ska kakelfogarna fuktas med vatten innan rengöringsmedel appliceras.

Avlopp
Golvbrunn och vattenlås ska rengöras ordentligt. Använd inte kaustiksoda eller andra frätande kemikalier då detta skadar brunnar och rör.

Övriga utrymmen

Förråd, balkong och uteplats
Tillhörande utrymmen utanför själva lägenheten ska tömmas och städas. Om det finns inglasning på uteplatsen ska glas och lister rengöras.

Tillhörande tomt
Eventuell tillhörande tomt ska tömmas och städas. Gräsytor och växtlighet ska vara ansade och välskötta. Eventuell egen monterad eller placerad utrustning ska tas bort.

Tips vid städning

Ha god tid på dig
Att flyttstäda tar tid. Att städa sista dagen räcker oftast inte. Planera därför även din flytt så du har gott om tid för städningen.

Släng sopor
I miljöhuset får du slänga rent hushållsavfall. Skrymmande soppor, så kallade grovsopor, ska kastas på kommunens återvinningsstationer.

Vad händer om det inte är rätt städat?
Är lägenheten inte rätt städad den dagen hyresavtalet upphör kommer Eksjöbostäder låta städa resterande. Kostnaderna för detta kommer vi att debitera den avflyttande hyresgästen.

Vanliga brister vid städkontroller

  • skåp och lådor i köket
  • ugn, ungsglas och ugnsplåtar
  • fläktkåpa med tillhörande filter
  • fack och hyllplan i kyl och frys
  • badrumstak fritt från fläckar
  • väggar vid och under badkar
  • toalettstol - inte rent i krök och under sittring
  • kalkavlagringar på tvättställs-, dusch- och badkarsblandare (kranarna)
  • fönsterglas och karmar inte rengjorda mellan (vid öppningsbara)
  • golvmattor dåligt avtorkade

Lämna tillbaka samtliga nycklar

Samtliga nycklar som du kvitterat ut vid inflyttning måste återlämnas, även de kopior du eventuellt gjort samt nycklar till postbox, motorvärmare och förråd. Dessutom ska hela bokningscylindern med tillhörande nycklar, samt eventuell nyckel till tvättstuga återlämnas.

Om inte samliga nycklar lämnas in blir du skyldig att betala vad det kostar att byta lås enligt Eksjöbostäders prislista.

Nycklarna lämnas senast klockan 12.00 första vardagen efter att hyreskontraktet gått ut.

Ändra adress

När du flyttar ska du göra en flyttanmälan till Skatteverket så att du får rätt folkbokförings­adress. Gör din anmälan i förväg eller senast en vecka efter flytten. Skatteverket sprider din nya adress till många myndigheter och företag. Vid anmälan behöver du ange ditt officiella lägenhetsnummer.

Vill du ha eftersändning av din post får du beställa det hos Svensk adressändring.

Mer information om flyttanmälan, Skatteverket Länk till annan webbplats.

Mer information om adressändring, Svensk adressändring Länk till annan webbplats.

Flytta el och telefon

När du flyttar måste du dels teckna ett elabonnemang på den nya adressen, dels avsluta ditt gamla abonnemang på den förra adressen. Kontakta din elleverantör för mer information.
Du måste också anmäla flyttning av dina eventuella abonnemang för telefon och internet. Kontakta ditt telefonbolag och din internetleverantör för mer information.

Kontakt

Kundservice - Reception/uthyrning

Besök:

Österlånggatan 16, Eksjö

Post:

Eksjöbostäder AB, 575 80 Eksjö

Telefon:

Telefontid:

Alla vardagar klockan 9.00–12.00

Öppettider:

Måndagar och onsdagar klockan 13.00–15.00 samt
torsdagar klockan 15.00–17.00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Jag ska flytta från Eksjöbostäder

Information om vad man ska tänka på vid flytt från Eksjöbostäder.

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjöbostäder AB

Besök:Österlånggatan 16

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-363 00

E-post: eksjobostader@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Måndag-fredag 9.00-12.00
Måndag och onsdag 13.00-15.00
Torsdag 15.00-17.00

Besök: