Aschans läderfabrik
LYSSNA

Museets historia

Eksjö museum tillkom genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet. Idag är Eksjö museum ett givet besöksmål i den unika trästaden.

Tegelbyggnaden uppfördes år 1900 för garveriet vid Felix Aschans läderfabrik, under ledning av Georg Felix Aschan. Läderfabriken startade i loftgångsbyggnaden intill redan år1831. År 1928 lades fabriken ner. Konfektionsfabriken Kaboms öppnade en filial i Eksjö år 1947 och drev en textilfabrik här under hela 1950-talet. Efter detta användes huset till bland annat fritidsverksamhet.

År 1968 flyttade Eksjö museum in. Eksjö stad hade år 1965 mottagit en donation från Albert Engström-samlaren Carl David Carlsson, vilket utgjorde förutsättningarna för museets tillkomst. Albert Engström-utställningen inrymdes under flera år på andra våningen. I övriga delar av byggnaden fanns museimagasin, turistbyrå och konsthall. Den stadshistoriska utställningen Eksjö genom seklerna invigdes år 1993. År 2004 tillkom Smålands militärhistoriska museum i den så kallade Röda längan. Röda längan flyttades till denna plats från Ränneslätt på 1800-talet och var då en del av garveriets verksamhet. På slätten användes den som stall och fouragemagasin åt grenadjärkåren.

Museigården

Museiträdgården utformades av studenter vid Alnarps lantbruksuniversitet år 1993. I trädgården hittar du växter, örter och blommor från förr. Trädgården är en påminnelse om de kålgårdar som låg i den här delen av staden, innan det blev en plats för industrier och hantverk. Under garveritiden fanns här djupa nedsänkta garvkar där hudarna bereddes i starka lösningar. Åns vatten var en förutsättning för placeringen av läderfabriken. Idag är Museigården en omtyckt mötesplats och en arena för konserter och arrangemang av olika slag.

Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 31 januari 2020

Eksjö museums historia

Eksjö museum tillkom genom en donation från en Albert Engström-samlare på 1960-talet. Den 12 juli 1968 invigdes Albert Engströmsmuseet i nuvarande lokaler. Verksamheten har sedan utökats med konsthallar, stadshistorisk utställning, militärmuseum och en ökad satsning på pedagogisk verksamhet och är idag ett givet besöksmål i den unika trästaden.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Eksjö museum

Besök:Österlånggatan 31, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 60

E-post: museum@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00

Besök:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.