LYSSNA

Tidigare utställningar

Som visats på Eksjö museum

2021

ROT

13 februari–4 april
Peder Nabo
I utställningen ROT möter vi fotografier i stort format som avbildar världen underifrån – visar det som långsamt rör sig en bit ner under allt växande och bildar underjordiska ornament.
INSTÄLLD då Eksjö museum var stängt för fysiska besök.

Luftteckningar

6 mars–18 april
Ulrika Berges verk tar plats i rummet utan att tränga sig på. Åskådaren bjuds in i den spännande, men samtidigt lugnande oas som växtformerna bildar. Ett välkommet intrång i människovärlden.
INSTÄLLD då Eksjö museum var stängt för fysiska besök.

Slöjdrutan

9 juni–30 juni
100 tomma rutor delades under våren 2020 ut till slöjdare med koppling till Jönköpings län. Nu har alla rutor fyllts med slöjd och krokats samman till en utställning. En mångfaldig och rik bild över slöjd från vårt län visas upp. Utställningen vandrar runt och visas nu i Torkladan på Museigården i Eksjö.
Arrangör: Jönköpings läns hemslöjdsförbund.

Opus Orno

28 april–19 september
Anna Berglund visar konstverk i glas och papper.
Att fånga det till synes enkla för att beskriva det sköna. Sammanhanget mellan delar i en helhet, deras ordning och förhållande till varandra utan formella krav på realism.
Anna Berglund har framför allt ägnat sig åt offentlig utsmyckning och flertalet av dessa verk är utförda i glas. Glaset är blåst av glasmästare Micke Johansson i Örsjö utanför Nybro.

Madonnor och vanligt folk

8 maj–26 september
Träskulptur från medeltid till nutid. Madonnan från Edshults gamla kyrka lånas in från Historiska museet, tillsammans med ytterligare en madonnafigur från Västra Eds kyrka. I utställningen möter de samtida sakral skulptur av Åsa Holmlund. Dessutom folklig skulptur i form av Helge Ruglands porträttlika avbildningar av allmogen i Småland.

Kurbitsskogen - en oduglig skog

2 oktober–21 november
Åke Bergqvist bor granne med en tallmosse som på en karta från 1725 klassades som oduglig. Den praktiska nyttan ställs på sin spets men konstnären tog mossen till sitt hjärta och den blev en ingång till ett nytt sätt att upptäcka oss själva och vår omgivning. Ett betraktande som söker sig fram i obanad terräng. Ett samtal utan tydlig början eller slut. I utställningen visas måleri, video och skulptur.

Fröknarnas tid

16 oktober–28 november
I utställningen får vi stifta bekantskap med kvinnor som levt och verkat i Eksjö från 1860-tal till tidigt 1900-tal. Några har ägnat sig åt de nya yrken som uppstod vid denna tid och som många kvinnor utövat, som fotografen Maria Tesch och sjukgymnasten Hedda Aschan. Andra har varit aktiva inom föreningslivet; fruntimmersföreningen och hembygdsrörelsen. Hilda Löfgren kämpade för kvinnans politiska rösträtt. Gemensamt för dem är att de alla varit ogifta. Genom kläder och andra ägodelar får vi följa ett urval kvinnoöden i en tid av stora omvälvningar.

I anslutning till utställningen arrangeras en serie program . Visningar på onsdagar klockan 18, föreläsning med Sophia Rasmussen och ett program musik och lyrik från Smålands Musik & Teater.

2020

WORK OF ART


Work of Art är en utställning där alla får delta, både yrkesverksamma konstnärer och amatörer. Måleri, skulptur, teckning, fotografi och grafik visas i en bred utställning i båda konsthallarna och i en webb-utställning. Ingen jury har bedömt vad som ska visas utan det är upp till den som lämnar in att avgöra. Work of Art genomfördes första gången för tre år sedan och väckte ett enormt gensvar - nu är det dags igen! Länk till den digitala utställningen Work of Art          Länk till annan webbplats.Verkförteckning Pdf, 839 kB. för Work of Art 2020.

Stora torget i Eksjö

10/10–22/11
Eva Rocco Kenell
s arbete tar avstamp i två olika händelser som ägt rum på Stora torget i Eksjö. Manifestationen mot Baltutlämningen november 1945 och manifestationen för ensamkommandes rätt att stanna kvar i Eksjö mars 2018. Konstnären Eva Rocco Kenell har arbetat tillsammans med den ideella föreningen Kvar i Eksjö. genom video, arkivmaterial och iscensättningar gestaltas hennes undersökande arbete om en plats utifrån två händelser i historien. Projektet har genomförts med stöd av Konstnärsnämnden.

Aleksandra Kucharska

26/9–8/11
Konstnären arbetar med storskaliga teckningar och bygger upp sina bilder lager för lager med blyerts och kolpenna. Teckningarna präglas av ett stilla meditativt tillstånd där ingenting verkar hända utom vårt eget varande. Hon tycks inspireras av ögonblick i vardagslivet, naturens föränderlighet och dygnets varierande ljusförhållanden. Aleksandra Kucharska är född 1981 i Gdansk, Polen, hon bor och är verksam i Malmö.

APOIDEA

20/5–20/9
En konstutställning om bin.
Cecilia Edefalk, Anders Knutsson, Anx Kupiainen, Håkan Rehnberg, Erik Sjödin, Ulrika Sparre.
Med utställningen APOIDEA hoppas vi kunna öka förståelsen kring binas betydelse för miljö och klimat. I utställningen deltar sex svenska samtidskonstnärer som med måleri, ljudverk, video, skulptur, foto och en installation ger var sitt perspektiv på bin. Curator för utställningen är Kalinka Ussing, Nässjö konsthall. Utställningen öppnade med en digital vernissage på museets Facebook och Youtubekanal den 20 maj.

Moon Tale

30/5–13/9
Bianca Maria Barmen arbetar i huvudsak med skulptur men även med akvarell och teckning. Hennes verk rör sig kring begrepp som förlust och minne, ofta i tillståndet mellan dröm och vaka. Det handlar om det inre och det yttre, kanske ett Novalis hemlighetstillstånd, en annan tid än kroppens tid men en tid som ändå måste förstås genom kroppen.
Utställningen öppnade med en digital vernissage på museets Facebook och Youtube-kanaler den 30 maj.

Tjuvaktig som en skata

4/4–24/5
Om djuret i konsten.
Ur Eksjö kommuns konstsamling har vi valt ut verk som visar djur. Djuret har ofta använts som symbol och uttryck för mänskliga känslor och tillstånd. Konst av bland andra Amalia Lindegren, Frans Johan Roselli, Gudrun Key Åberg, Sven Ljungberg, Kristina Anshelm, Helena Mellin och Camilla Backman visas.

Det finns också möjlighet att följa utställningen via sociala medier. Enskilda verk presenteras löpande på Eksjö museums Instagram. Visningar av utställningen läggs upp på museets Facebook och Youtube-kanaler, onsdagar klockan 18. Se under evenemang!

Olika konstruerade former i delvis harmonisk färgskala

29/2–12/4
Liselott Bjurgard Wassborg.
En utställning som utgår från den måleriska processen, en utforskning och ett estetiskt möjliggörande. Man kan se målningarna som olika resultat av samspel och konkurrens mellan det fysiska och det mentala i den kreativa processen.
Konstnären gick ut Konstfack 1999 och är sedan 10 år verksam i Eksjö.

Drömmar, mellanrum och fragment

11/1–23/2
Eva Olsson och Heba Al Akkad. Två konstnärskap och två uttryck. Hebas expressionistiska färgstarka målningar möter Evas mer avskalade bilder och skapar ett spännande möte, där kvinnan, flickan och barnet finns central i bådas verk. Utställningen utgår från egna minnen, falska minnen och inga minnen alls.

Min Katja-tid

18/12 2019–16/2 2020
Katja of Sweden var Sveriges första internationellt kända modedesigner. Katja Geiger skulle ha fyllt 100 år den 12 januari 2020. I denna utställning får vi möta Katja of Sweden genom hennes närmaste medarbetare under tiden 1963–1970, Maria Ljungsten, Eksjöbo sedan många år.

2019

Henny Utsi Åhlin

12/10–24/11
Eksjöbaserade Henny Utsi Åhlin, med ett mångårigt och mångsidigt konstnärsskap, har bjudits in att visa en retrospektiv utställning med textila verk.

Chronicles from the dead zone

14/9–27/10
Krönika från den stumma zonen - fotografi och mixed media.
Danilo Giannini frammanar i en serie bilder den tysta del av världen som överskuggats av det moderna mediala bruset. Där inga signaler stör, framkallar Giannini sina visioner, skimrande som ikoner gömda i mediaglömskan.

Falsk konst

8/6–6/10
Vid polisens husrannsakan i några fastigheter i Jönköpingstrakten 1978 anträffades en större mängd förfalskad konst. Beslaget förvaras hos polisen i Jönköping som en referenssamling - troligen Sveriges största. I utställningen på Eksjö museum visas nu ett urval av konsten. Här finns förfalskningar av målningar av bland andra Rubens, Renoir, Corot, Monet, Sisley, Matisse, Marcus Larson, Anders Zorn, Albin Amelin, Vera Nilsson, Johan Krouthén, Ernst Josephsson och Olle Olsson Hagalund. Hur handskas vi med en sådan samling idag och vad är skillnaden mellan äkta falsk konst och oäkta? Det är ett par frågor som tas upp i utställningen.

Samarbete med Polisområde Jönköping.

Stukturer

1/6–8/9
Elisabeth Henriksson. I en del av utställningen visas collage och måleri, geometriska figurer som byggts samman till mönster eller bilder. Utgångspunkten har varit inre eller yttre landskap, hur många små delar bygger upp större ytor, kroppar eller strukturer. Den andra delen visar ett utsökt röntgenfotografi, utifrån en konstnärlig gestaltning till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg. Arbetet bestod av röntgade medicinalväxter, såsom fingerborgsblomma, vänderot, kungsljus, johannesört och aloe. Flera av växterna har sedan länge spelat ut sin roll inom medicinen medan några fortfarande anses potenta.

Växlingar/Changes

13/4–26/5
Maria Rosén. Landskapet är en utgångspunkt för Maria Roséns måleri. Streck och skrap ger spår av en sorts mänsklighet. Det blir gärna lite skavt och skevt - ett ljuvligt krig mot perfektionismen.

Curiositas

23/3–5/5
Anette Jonsson. En samling av objekt som gestaltats från tankar och upplevelser i och strax utanför ett huvud. Av nyfikenhet vill konstnären ge förnimmelser och fantasier en fysisk kropp för att få veta mer om hur de ser ut.

Detta Blå

23/2–7/4
En diptyk från Gaza och Ådalen av Janne Björkman.
Finns det platser som är blåare än andra? Där färgen smittar. Drömmarna färgas av havet och himlen. Spelar färgen någon roll när vardagen präglas av ofrihet och förtryck? Bilderna från Gaza är tagna av Bo Björkman från Eksjö som var FN-soldat i Gaza 1959. DETTA BLÅ är en utställning där platsernas grundfärg definieras med hjälp av fotografier. 

Kent Wisti

12/1–24/2
När de karaktäristiska gultonade teckningarna, ackompanjerade av träffsäkra, sarkastiska kommentarer, började flasha förbi på Twitter och Faecebook, var det få som kände till att det var en präst från Skåne som stod bakom satiren. Kent Wisti tecknar med små medel, några pennstreck och svarta skuggor, och har på kort tid blivit en av vår tids mest kända satirtecknare

Eksjö kloss för kloss

19/12 2018–17/2 2019
Vi har fyllt konsthallen med tusentals klossar av trä. En utställning för barn och andra leksugna. Kom och bygg trästaden!

Utställningen sponsras av Ingarps trävaror.

2018

Handens kunskap

Levebröd, uttryck och identitet.
5/5–25/11
I årets stora utställningsprojekt sätts fokus på lokala hantverkstraditioner och nutida hantverk, inom interiört måleri, garveri, broderi, silver och tenn. I utställningen medverkar interiörmålare Ola Sivhed, kopparslagare Michaela Ivarsdotter, silversmed Lars Borin, guldsmed Susanne Feykens och garvare Lotta Rahme. I samband med utställningen bjuder vi in till workshops, kurser, föreläsningar och mycket mer.

Phone Diary

29/9–11/11
Jerker Andersson. Vi lever numera med ett enormt flöde av bilder som vi ofta betraktar på skärm. Allt fler människor använder sina mobiltelefoner för fotografi och det är idag världens vanligaste kameratyp. Det skapar fantastiska kulturella, sociala och demokratiska möjligheter. I projektet Phone diary betraktar jag omgivningen oavsett var jag befinner mig.

Utställningen innhåller även bilder tagna i Eksjö.

Trädens liv

2/6–23/9
I skulptur, måleri och teckning presenteras fem konstnärer med ett särskilt förhållande till skogen. Titeln hänvisar till skogvaktaren Peter Wohllebens uppmärksammade bok "Trädens hemliga liv”. Wohlleben beskriver hur träd kan ha vänner, känna ensamhet, uttrycka smärta och på andra sätt kommunicera via det underjordiska nätverk av svampmycel han kallar ”wood wide web”. Genom konstnärernas skilda uttryck speglas nya aspekter av trädet, denna mytomspunna storhet som människan i alla tider haft att förhålla sig till.

Medverkande: Ann Böttcher, Ellen Ehk, Oscar Furbacken, Arne Persson och Maria Westerberg

Höglandets konstronda

28/4–20/5
Under Kristi himmelsfärdshelgen öppnar höglandets konstnärer sina ateljeer för besökare. På Eksjö museum visas en samlingsutställning med ett verk av varje konstnär.

Eksjö konstförening

7/4–22/4
Caroline Möller, keramik och Eva Lissinger, måleri.

JAG

10/3–22/4
Tolkningar av fotoporträtt från förr. Elever i årskurs 6 på Norrtullskolan har fått skapa egna berättelser utifrån porträtt ur museets samlingar.

Janolof Bengtsson

24/2–2/4
Måleri. Janolof arbetar i en medveten koloristisk tradition där han bearbetar den närliggande natur han dagligen rör sig i.

100!

13/1–18/2 2018
Fotograf Carl von Scheele har avporträtterat ett antal hundraåringar. Människor med erfarenheter som de flesta av oss bara kan läsa om i historieböckerna. De har varit med om en unik tid när Sverige utvecklades från ett fattigt land i norra Europa till ett välfärdsland. 100! är en utställning om livslång erfarenhet och nyfikenhet.

2017

WORK OF ART

20/12 2017–11/2 2018
En utställning där alla får vara med!
103 konstnärer har lämnat in verk. Måleri, skulptur, fotografi, teckning och collage visas.

Ett hårt land

30/9–5/11
Cletus Nelson Nwadike är fotograf, bosatt i Aneby. "Jag växte upp utan att se bilder, eftersom soldaterna brände alla våra fotografier. Jag lämnade mitt land. Jag läste fotografi på högskolan i Jönköping. När jag fotograferar så har jag en fot i Nigeria och en i Sverige. I mina bilder vill jag visa människans kamp."
Cletus Nwadike har publicerat fotografi i National Geographic och medverkat vid Fotografiska museets Höstsalong 2015. Han har också fått flera pris, nu senast Världens bästa bild av fred av Alfred Fried Photography Award. Länk till annan webbplats. Nwadike är även utsedd till finalist i Lensculture Portrait Awards 2017 Länk till annan webbplats., som en av 44 fotografer i världen.

Spåren av en historia

9/9–15/10
Öde hus, skogen, en vidsträckt landsbygd. Fredrik Lindberg är uppvuxen i en liten by i Västerbottens inland och flyttade till Stockholm i unga år. I fragmentariserade minnebilder mellan de här båda platserna svävar hans drömska måleri. Nutid och dåtid blandas i en detlaljerad tidsresa.

Vi som kommit

26/8–24/9
Vi. Ett land utgörs av oss. Vi som bor här. Ofta förvandlas några av oss till Dom. Dom andra. Utställningen vill visa att bakom alla etiketter finns det en mängd olika öden, var och en med sin historia. Och tillsammans blir dom och du och jag just - vi. Utställningen består av 14 fotoporträtt och är producerad av Kola Productions.

1923

10/6–3/9
År 1923 reste Albert Engström till den unga Sovjetstaten och tillbringade en längre tid i Moskva. Här studerar han och porträtterar såväl tiggare och tjuvar som präster och bolsjeviker av högre rang. Kontakterna med Sovjet gjorde att Albert förvärvade ett antal propagandaaffischer från tiden kring 1930. I sommar visas en del av dessa i en utställning tillsammans med material om resan.

Stiltje

20/5–20/8
Fideli Sundqvist arbetar som papperskonstnär och bildmakare i Stockholm. I papper skapar hon scenografier och rekvisita för fotografi samt unika pappersklipp med bildvärldar utskurna ur ett och samma pappersark. Hennes motiv rör sig mellan den inre och den yttre världen.

Skogssyn

29/4–4/6
Urban Beinö har sina rötter i Eksjö och har nu återvänt till Ydretrakten.
Materialet han arbetar i är akvarell, temperamentsfullt och flyktigt som livet och tiden. Utgångspunkten i måleriet är naturens och människans kraft och sårbarhet.

VÄSEN

25/2–23/4
Jan Carleklev är konstnär med en bakgrund inom musik och scenkonst. I utställningen VÄSEN undersöker han ljudets poesi. Ljud har förmåga att inspirera betraktaren till att framkallar sina egna bilder. Bilder som baseras på minnen och kan vara oändligt rika i känslor och sinnliga intryck. För att skapa sina installationer blandar han traditionella material med nya teknologier, som resulterar i spännande upplevelser.

INSIDE

14/1–19/2
Gunilla Pantzar
En utställning om kroppen. En iscensättning av vårt inre landskap. Huden bildar ett gränssnitt mellan jaget och omvärlden. Under huden är vi i stort sett lika oavsett ras, kön eller status. I verken har Gunilla format ett ömtåligt intre, en fascinerande mänskligt maskineri, med tråd, paper och tyg.

2016

Södra Storgatans Affärer

15/12 2016–19/2 2017 Äntligen kommer uppföljaren till boken Norra Storgatans affärer - nu också som en utställning där vi får bekanta oss med ett stycke 1900-talshistoria. Fotografier från boken visas, plus mycket annat material - om Elins finbageri, Bengtssons klädaffär och mycket mer. Samarrangemang med Laurentii gille

Undrien

22/10–27/11
En konstutställning av Magnus Lönn, som framför allt riktar sig till barn i bokstavsåldern. Den kretsar kring språkliga lekar och ordens kraft att förvandla. Är min ordstad lika viktig som min bostad? Kanske är orden våra bästa fantastikredskap?

Egen härd är guld värd

4/5–6/11
På Eksjö museum sätts hemmet i fokus i år. I projektet och utställningen Egen härd är guld värd undersöker vi begreppet ett hem och våra föreställningar om hemmet. Vad är betydelsefullt för dig i ditt hem? Vad tar man med sig om man lämnar sitt hem? Vad är det som ger hemkänsla? Detta är frågor som ställts till 15 personer i Eksjö kommun. Deras föremål och berättelser bildar en egen utställning. Kristina Schultz utställningsdel ”100 dagar av behov och begär” är hennes examensarbete från Konstfack Industridesign. Sara Jonssons installation "Aldrig en kärare boning jag såg" är en arkeologisk resa bland spår av något som varit.

Der Bau#3

10/9–16/10
Eva Beierheimer och Kristina Stark har under de senaste åren arbetat med projektet Der Bau, där de försöker att föra samman sina två konstnärsskap. Mötet dem emellan skapar konstraster som både är subtila och mycket tydliga. Titeln är lånad från Franz Kafkas berättelse "Der Bau" (svenska Boet, men titeln på tyska betyder även Byggnad). Der Bau byggs på ett nytt sätt inför varje utställningstillfälle och utgår från platsens egenheter. Konstnärerna arbetar med installation, teckning, skulptur och grafik.

MC - hojar med historia

11/6–31/8
Den svenska motorcykeltillverkningen är i mycket en småländsk historia. Det börjar i Husqvarna under 1900-talets allra första år och slutar med Highland under 1900-talets sista år. I utställningen visas motorcyklar från hela 1900-talet, alla med anknytning till Småland och smålänningar. De äldsta motorcyklarna är tillverkade i Eksjö, av märket Hinden. Indian är ett amerikanskt legendariskt motorcykelmärke med småländskt påbrå. Under 1950- och 1960-talen är svensk motorsport som störst, inte minst genom femfaldige världsmästaren i speedway, Ove Fundin. Idag är enduro den motorsport som har flest utövare.

Rumsbilder

23/4–29/5
Lasse Samuelsson. I många år har landskapet i en eller annan form dominerat mitt bildskapande. Nu har jag flyttat inomhus. Rummet omger oss alltid, vi finns alltid i rummet, interiört eller exteriört. Rum med givna vardagliga funktioner. Speciella rum med speciella funktioner. Rum som är självklara och hemvanda. Rum som vi möter för första gången. Bilderna bygger helt på egna interiöra rumsupplevelser och minnen av rum. Både fysiskt och mentalt, men framför allt visuellt.

Sam Westerholm

12/3–17/4
Skulptur och teckning. Formen är bärare av det jag vill säga i mina bilder och med mina skulpturer. God form är ett verks kärna och genom formen får innehållet en bestående mening. För mig gäller det för såväl abstrakt som föreställande konst.

Jag ska ta hand om dig

13/2–28/3
Erik Östenssons fotografier fångar det glidande tillståndet mellan tonår och vuxenliv. Den vemodiga skönheten i de norrländska vyerna speglas mot förlusten av barndomens trygghet och den nyvunna självständighetens ensamhet.
"Vi var mitt uppe i en frigörelseprocess där det var viktigt att göra egna val. Vi ville inget hellre än att vara självständiga. Men på samma gång som vi försökte frigöra oss kände vi oss ensamma och övergivna. Från våra barndomshem hade världen bara verkat spännande och full av möjligheter, men nu när vi klev ut i den på egen hand var den skrämmande och alltför stor för att överblicka"

Skymningslandskap

30/1–6/3
Bergliot Kvarnare, Vimmerby
Betrakta Bergliot Kvarnares måleri! Visst finns här en förtröstan om en framtid för det målade uttrycket- i synnerhet landskapsmåleriet, en genre som på senare tid närmast dödförklarats. Landskapet erbjuder alltjämt en fruktbar mylla att odla, en jordmån som skjuter nya friska skott. Bergliot Kvarnare visar att det går att gjuta nytt blod i ett "slitet" motiv. Hon söker stämningen och finner den. Den där maggropskänslan, som berör och överraskar, infinner sig hos betraktaren.Se hur hon, till exempel, spartanskt och poetiskt skildrar solens upp- och nedgång: klart lysande ljusstrimmor antänder mörka granruskor och sätter sjöar i brand./ Lars-Erik Selin, SvD

Naturen i förvandling

16/12–24/1
Eva Dillner, Camilla Lengstrand och Mari Vedin Laaksonen är tre konstnärer från Småland, Bohuslän respektive Jämtland. I denna utställning är naturen en gemensam nämnare eller källa till inspiration. Camilla Lengstrand arbetar med glas, måleri, grafik och skulptur. Mari Vedin Laaksonen uttrycker i sitt måleri mänsklighetens oförmåga att låta naturen vara, och förvandlingen som då övermannar oss. Eva Dillners uttryck är den abstrakta expressionismen där både känslor och andlighet spelar en betydande roll.

Kontakt

Eksjö museum

Besök:

Österlånggatan 31

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-361 60

E-post:

museum@eksjo.se

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad:

Tidigare utställningar som visats på Eksjö museum

Här läggs information in som ska synas under övrigt i kotakta oss boxen. Det går bra att lägga in länkar och telefonnummer, ex. verksamhetens egen sida Länk till annan webbplats. eller 073-1234567

Eksjö museum

Besök:Österlånggatan 31, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381-361 60

E-post: museum@eksjo.se

Öppettider

Telefon:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00

Besök:

Tisdag-fredag 10.00-17.00
Onsdag 10.00-19.00
Lördag-söndag 11.00-15.00