LYSSNA

Övrig kommunal service

På denna sida finns information om borgerlig vigsel, kommunarkiv, digital myndighetspost, begravningsombud och notarius publicus.

Borgerlig vigsel

Den borgerliga vigseln är kostnadsfri. Det är vanligt att vigseln sker i Stadshuset, kommunfullmäktigesalen, Österlånggatan 14 i Eksjö.

Intyg

Före ceremonin måste parterna ha ett intyg om vigsel. Blanketten finns på Skatteverkets webbplats.

Hindersprövning – ansökan och försäkran, Skatteverketlänk till annan webbplats

Utländska medborgare behöver dessutom intyg från hemlandet som styrker att man inte är gift.

Två vittnen, minst 15 år gamla, ska vara med under akten. Har man inga egna vittnen kan personal från kommunen vara vittne (gäller endast vardagar). 

Tid för vigsel/partnerskapsförrättning kan bokas hos Kontaktcenter, telefon 0381-360 00.

Vigselförrättare

Vigselförrättare i Eksjö kommun är Diana Laitinen Carlsson, Elisabeth Hagelberg, Karin Elardt, Sebastian Hörlin och Tomas Erazim.

Kommunarkiv

I Eksjö kommuns arkiv förvaras alla handlingar som ska sparas/bevaras för evigt. Samhällsinformation sparas för framtiden och är en del av vår gemensamma historia.

I kommunarkivet kan du ta del av originalhandlingar, som till exempel protokoll. Här finns även kopior på betyg och betygskataloger, samt skolhälsovårdsjournaler.

Huvudregeln är att de allmänna arkiven är offentliga. Vissa handlingar omfattas av sekretess.

Enligt arkivlagen ska kommunerna bevara arkiv. Det finns tre skäl till detta:

  1. Allmänhetens rätt att ta del av handlingar
  2. Information för rättsskipning och förvaltning
  3. För att främja framtida forskning

E-tjänst för beställning av betygskopia

Beställning av betygskopia görs i första hand via e-tjänst

Kontaktperson

Behöver du ha tillgång till en akt eller handling, kontakta arkivansvarig via kontaktcenter.

Begravningsombud

Begravningsombudet företräder den som inte är medlem i Svenska kyrkan, och är en förstärkning av länsstyrelsens tillsynsfunktion enligt begravningslagen.

Exempel på uppgifter som ombudet har är att vara med i planering av nya begravningsplatsers utformning och bevaka av begravningsavgiftens storlek. Begravningsombudet kan också framföra önskemål från den som inte tillhör Svenska kyrkan när det gäller begravningsverksamheten.

Begravningsombud för samtliga församlingar i Eksjö kommun är:

Göran Nilsson
Telefon: 0381-157 78
E-post: goran.nilsson@grevhagen.eksjo.com

Notarius publicus – jurist med vissa offentliga uppdrag

Notarius publicus

Notarius publicus är en jurist som har vissa offentliga uppdrag. Notarius publicus utses av länsstyrelsen och är en gammal tradition i vårt rättsväsende. Titeln är latin och betyder ungefär ”offentlig sekreterare”.

Uppdrag

Uppdraget innebär bland annat att hjälpa allmänheten med olika tjänster som att

  • bestyrka namnunderskrifter, avskrifter, översättningar och andra uppgifter om innehåll i handlingar
  • närvara som vittne i vissa fall
  • kontrollera lotteridragningar med mera
  • efter annan kontroll eller undersökning, lämna redogörelse för sina iakttagelser
  • ta upp förklaringar om förhållanden av rättslig eller ekonomisk karaktär och överlämna sådana förklaringar till tredje man
  • bekräfta att någon är behörig att göra vissa saker, eller att någon har kompetens eller tjänsteställning att företräda någon annan.

Eksjö kommuns notarius publicus

För mer information om tjänster och kostnader kontakta:

Mikael Svegfors
Svegfors Advokatbyrå AB
Besöksadress: Storgatan 38, 578 31 Aneby

Tidbokning via telefon eller e-post:
Telefon: 0380-451 75, 072-226 32 22
E-post: advokat@svegfors.se
Webbplats: http://svegfors.se/notariuspublicuslänk till annan webbplats

Digital myndighetspost

Ta emot din myndighetspost digitalt

Ta emot och läs din post från myndigheter, kommuner och privata företag digitalt istället för på papper.

Det enda du behöver är e‑legitimation, till exempel mobilt BankID och en digital brevlåda. När du har skaffat en digital brevlåda kan du läsa posten på datorn, läsplattan och i mobilen – när som helst och var du än är.

Säkert och enkelt

Säkerheten är högre än för vanlig e-post och papperspost, eftersom du loggar in med e-legitimation. All känslig information skyddas så att bara den som är behörig kan nå och läsa innehållet. Dina kontaktuppgifter är också skyddade så att inte ens myndigheterna kan nå dem. Du behöver bara ange och ändra dina kontaktuppgifter på ett ställe och blir då nåbar för alla de myndigheter och organisationer som är anslutna till tjänsten.

Mina meddelanden

Den gemensamma plattformen bakom de digitala brevlådorna heter Mina meddelanden.

På Mina meddelandens webbplats kan du läsa mer om bland annat vilken annan post du kan få digitalt:
Mina meddelande – mer information om säker digital postlänk till annan webbplats

Användarvillkor, Mina meddelandenlänk till annan webbplats

Skaffa en digital brevlåda

Nedan beskrivs olika tjänster som erbjuder myndighetspost:

Post från myndigheter, kommuner och företag
Digimail – skaffa digital brevlådalänk till annan webbplats

e-Boks – skaffa digital brevlådalänk till annan webbplats

Kivra – skaffa digitalbrevlådalänk till annan webbplats

Post från myndigheter och kommuner
Min myndighetspost – skaffa digitalbrevlådalänk till annan webbplats

Vad skickar Eksjö kommun för myndighetspost?

Den digitala post som i nuläget skickas från Eksjö kommun är myndighetspost från socialtjänsten. Så småningom kommer mer och mer post att skickas digitalt.

Skaffa e-legitimation

Har du ingen e-legitimation och vill skaffa?

Läs mer och skaffa e-legitimation, BankID och säkerhetlänk till annan webbplats

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Fax:

0381-166 00


Kontaktuppgifter till begravningsombud och notarius publicus finns under respektive avsnitt här på sidan.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 16 april 2020

Övrig kommunal service, Eksjö kommun

På denna sida finns information om borgerlig vigsel, kommunarkiv, digital myndighetspost, begravningsombud och notarius publicus.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.