LYSSNA

Ekonomi och budget

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter. Efter årets slut följs kommunens budget upp i en årsredovisning. Årsredovisningen visar hur det gångna året har gått. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Skatten i kommunen

Kommunens intäkter består av tre delar:

  • kommunalskatt
  • avgifter för vissa tjänster, till exempel för barnomsorg, äldreomsorg och bygglov
  • statliga bidrag

I Sverige betalar fysiska personer kommunalskatt till den kommun och den region där personen är folkbokförd den 1 november året före inkomståret. Personer med inkomst över ett visst belopp betalar också skatt till staten.

Kommunalskatten är för invånare i Eksjö kommun 22,26 kronor per intjänad hundralapp. Kommunfullmäktige tar varje år beslut om hur hög kommunalskatten ska vara. Som kommuninvånare betalar du också landstingsskatt till Region Jönköpings län. Dessutom betalar alla skatteskyldiga begravningsavgift oavsett vilken kyrka du tillhör. De som är medlemmar i Svenska kyrkan betalar kyrkoavgift. Hur stor avgiften är beror på vilken församling du tillhör.

Så här är skattesatsen i kommunen

  • Kommunalskatt: 22,26 procent
  • Landstingsskatt: 11,76 procent
  • Begravningsavgift: 0,25 procent

Budget

Kommunfullmäktige beslutar i oktober varje år om budget med mål för de kommande två åren och verksamhetsplan för det tredje året. Då fastställs också skattesatsen för nästa år. Budgeten är en plan för hur kommunens resurser ska fördelas till de olika verksamheterna. I budgeten måste intäkterna, pengarna som kommer in till kommunen, vara större än kostnaderna.

Årsredovisning, delårs- och tertialrapport

Kommunens ekonomi följs upp i nämnder och kommunstyrelse genom

  • månadsuppföljningar
  • tertialrapport (omfattar fyra månader)
  • delårsrapport (omfattar sex månader)
  • och årsredovisning (omfattar hela året)

Till kommunfullmäktige lämnas tertial- och delårsrapporter samt årsredovisning.

I årsredovisningen finns kommunens och de kommunala bolagens ekonomiska redovisning för det gångna året. Den visar vad pengarna använts till och hur kommunen lyckats med det som var planerat.

Boksluten i korthet

Delårs- och tertialrapporter

E-faktura till kund

För dig som är kund hos Eksjö kommun finns det möjlighet att betala dina fakturor elektroniskt, som e-faktura direkt från din internetbank.

Det finns många fördelar med att betala med e-faktura. Betalningen blir säkrare eftersom du inte riskerar att välja fel mottagare eller mata in fel OCR-nummer. Du slipper fakturor i brevlådan, och du sparar på miljön genom mindre pappershantering. Att betala med e-faktura är dessutom gratis.

Det är enkelt att ansluta sig till kommunens e-fakturasystem. Meddela ekonomiavdelningen att du vill ta emot e-fakturor. Därefter går du in i din internetbank där det finns en lista över vilka organisationer som kan erbjuda e-faktura. Välj Eksjö kommun, och du får då upp ett anmälningsformulär som du fyller i direkt på skärmen. När du har bekräftat din anmälan skickas formuläret direkt till kommunens ekonomiavdelning.

Om du väljer att ha e-faktura från Eksjö kommun gäller det samtliga fakturor som du får från kommunen, oavsett vilken verksamhet som fakturan kommer från. Observera att det inte gäller fakturor från Eksjö Energi. Eksjö Energi erbjuder dock också möjlighet att betala med e-faktura för privatkunder.

Fakturering och betalning, Eksjö Energi Länk till annan webbplats.

Kontrollera fakturan i datorn

När anmälan är registrerad hos kommunen, kommer dina e-fakturor direkt till din internetbank. E-fakturor innehåller samma uppgifter som dina tidigare fakturor, och de kommer lika ofta och med lika långa mellanrum. I din internetbank har du sedan möjlighet att plocka fram e-fakturorna direkt på skärmen.

När du har kontrollerat en faktura behöver du bara godkänna den. Alla uppgifter, såsom OCR-nummer, belopp och förfallodag finns redan registrerade.

Skulle du av någon anledning missa att betala en e-faktura kommer en påminnelse i pappersform hem i brevlådan.

E-faktura för kommunens leverantörer

Vid upphandlingar kräver Eksjö kommun att leverantören ska kunna skicka fakturor i formatet Svefaktura. Kommunen samarbetar med företaget Pagero AB som kan erbjuda olika lösningar beroende på varje leverantörs förutsättningar.

E-faktura för kommunens leverantör

Organisations-, momsregistreringsnummer och bankgiro

Organisationsnummer: 212000-0589
Momsregistreringsnummer: SE212000058901
Bankgironummer: 992-5256 OCR-inbetalningar och 5813-0089 övriga betalningar

Kontakt

Ekonomi- och upphandlingsavdelningen

Besök:

Södra Kyrkogatan 4

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

ekonomiavdelningen@eksjo.se

Fax:

0381-166 00

Hjälpte informationen dig?

Sidan senast uppdaterad:

Ekonomi och budget i Eksjö kommun

Kommunens verksamheter finansieras av kommunalskatt, bidrag från staten och avgifter.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.