Bild på lekplatsen i Vildparken, Eksjö
LYSSNA

Lekplatser, parker, träd och skog

I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter. Det finns även flera parker, grönområden och skogsområden. Träd som står på kommunens mark är kommunens ansvar att sköta och ta ner vid behov.

Lekplatser

Lekplatser i Bruzaholm

 • Villaggatan
 • Vävaregatan
 • Masugnsvägen

Lekplatser i Eksjö tätort

 • Björnbärsvägen, Kaffekullen
 • Ekmans väg, Kvarnarp
 • Finlandsparken, Gamla stan
 • Fristadsvägen, Västra Brudbadet
 • Fågelsångsvägen, Grevhagen
 • Gyesjögatan, Lyckeberg
 • Hagabergsvägen, Västra Brudbadet
 • Hallonvägen, Kaffekullen
 • Hernlundsgatan, Bykvarn
 • Kullalyckevägen, Orrhaga
 • Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet
 • Lupingatan, Kvarnarp
 • Lyckostigen, Brunnsholm, Tuvehagen
 • Löjtnantsgatan, Stensberg
 • Prästängen, Storegården
 • Rolandsdammsvägen/Pilgatan, Rolandsdamm
 • Sporrevägen/Stigbygeln, Rolandsdamm
 • Stensbergsgatan, Stensberg
 • Tärngatan/Måsgatan, Orrhaga
 • Vildparken/Bushålet, Stocksnäs (tillgänglighetsanpassad)
 • Ångsågsgatan, Talludden

Lekplatser i Hult

 • Stapelvägen

Lekplatser i Höreda

 • Vårvägen

Lekplatser i Mariannelund

 • Gärdesgatan
 • Kornbodsgatan
 • Ryttaregatan
 • Kyrkogatan
 • Mogatan
 • Parkgatan (Tennisparken)

Lekplatser i Värne

 • Granebergsvägen
 • Solbackavägen

Lekplatser i Hjältevad

 • Idrottsvägen

Lekplatser i Ingatorp

 • Esplanaden

Se karta längst ner på sidan.

Parker

I Eksjö kommun finns flera parker och grönområden för vardagsfritid och rekreation, bland annat Vildparken i Eksjölänk till annan webbplats och Herrgårdsparken i Mariannelundlänk till annan webbplats

Beskrivning av parker i Eksjö kommun finns på webbplatsen för platsen Eksjö.

Upplev Eksjö, platsen Eksjös webbplats – parkerlänk till annan webbplats

Underhåll, skötsel och felanmälan

Eksjö Energi sköter de flesta park- och grönområden i kommunen, samt renhållning och tömning av hundlatriner. Eksjö Energi ansvarar också för tillsynen av de kommunala lekplatserna. Ommålning, oljning och slipning av träredskap, samt gräsklippning och beskärning av träd och buskar, är en del av underhållsarbetet som görs.

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi via telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

Träd på kommunens mark

Träden är en viktig del av Eksjö kommuns offentliga miljö, såväl i stadskärnan som i de stora områdena med bostadsnära skog och naturmark. Träden bär i många fall på historiska, estetiska och kulturella värden. De är en viktig del i stadsbilden och påverkar hur vi upplever staden. I enskilda fall är träd dessutom skyddade av kulturmiljölagen, detaljplaner eller annat skydd.

Anledningar till nedtagning av träd

Samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun är generellt mycket restriktiv med nedtagning av träd på kommunal mark. Flera alternativ på åtgärder måste ses över innan ett beslut tas om att ta ner ett träd. I vissa akuta fall hanteras ärendet direkt utan dröjsmål och utan samråd med samhällsbyggnadssektorn vid Eksjö kommun. Akuta fall innebär:

 • kraftigt lutande träd
 • träd som nyligen börjat luta och riskerar att falla omgående
 • nedfallna träd som är en omedelbar fara eller hinder
 • avbrutna grenar som riskerar att falla där människor eller trafik rör sig
 • tydliga skador, spjälkning eller sprickor på träden som inte kan vänta på bedömning från samhällsbyggnadssektorn.

För att anmäla akuta fall så kontaktar du Eksjö Energi via telefon 0381-19 20 99.

Övriga anledningar
Andra anledningar som inte kan anses vara akuta bedöms från fall till fall. En anmälan lämnas till samhällsbyggnadssektorn för bedömning och beslut om åtgärd. Exempel på åtgärder är:

 • beskärning eller nedtagning av träd för att förbättra trafiksäkerhet eller trygghet
 • allmänhetens önskemål om nedtagning av träd
 • träd som ingår i sammanhängande område eller bestånd
 • sjuka och försvagade träd som kräver bedömning.

Exempel på anledningar till trädfällning som inte kommer att tas hänsyn till är:

 • skuggning av sol
 • störning av elektronisk och analog utrustning
 • störande löv- eller fröfällning.

Ansökan om nedtagning av träd

Du som privatperson kan lämna in en ansökan om nedtagning eller beskärning av träd på kommunal mark. Detta görs via vår e-tjänst i Självservice.

Kontakt

Kontaktcenter

Besök:

Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:

Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon:

0381-360 00

E-post:

kommun@eksjo.se

Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 8 april 2020

Lekplatser, parker, träd och skog i Eksjö kommun 

I Eksjö kommun finns 36 lekplatser. Av dessa finns 21 lekplatser i Eksjö tätort och 15 lekplatser i kommunens övriga tätorter. Det finns även flera parker, grönområden och skogsområden. Träd som står på kommunens mark går under kommunens ansvar.

lat: 57.653307 lng: 14.990369$Ekmans väg#lat: 57.668838 lng: 14.972241$Finlandsparken#lat: 57.653348 lng: 14.957717$Brudbadet, Västra#lat: 57.654945 lng: 14.959638$Liljeholmsvägen, Västra Brudbadet#lat: 57.652160 lng: 14.964306$Brudbadet, Östra#lat: 57.651676 lng: 14.974760$Grevhagen#lat: 57.653008 lng: 14.938822$Lyckeberg#lat: 57.664449 lng: 14.998469$Hallonvägen#lat: 57.660557 lng: 14.967837$Bykvarn#lat: 57.678860 lng: 14.958047$Kullalyckevägen#lat: 57.648874 lng: 14.995764$Lupingatan#lat: 57.655892 lng: 14.977100$Lyckostigen#lat: 57.675623 lng: 14.979005$Löjtnantsgatan#lat: 57.673098 lng: 14.959894$Rolandsdammsvägen#lat: 57.674920 lng: 14.963595$Sporrevägen#lat: 57.677761 lng: 14.974026$Stensbergsgatan#lat: 57.6815851 lng: 14.961529$Tärngatan#lat: 57.669717 lng: 14.963339$Vildparken#lat: 57.644509 lng: 14.949841$Ångsågsgatan#lat: 57.644446 Ing: 15.266551$Villagatan#lat: 57.6442689 Ing:15.2631014$Masugnsvägen#lat: 57.643664 Ing:15.273010$Vävaregatan#lat: 57.6403489 Ing:15.1283764$Stapelvägen#lat: 57.614933 Ing: 15.025782$Vårvägen#lat: 57.615548 Ing: 15.575952$Parkgatan, Tennisparken#lat: 57.615553 Ing: 15.550787$Gärdesgatan#lat: 57.613166 Ing: 15.550963$Kornbodsgatan#lat: 57.617905 Ing: 15.558622$Ryttaregatan#lat: 57.614702 Ing: 15.560756$Kyrkogatan#lat: 57.612564 Ing: 15.573908$Mogatan#lat: 57.539468 Ing: 15.099658$Granebergsvägen#lat: 57.537171 Ing: 15.097808$Solbackavägen#lat: 57.625947 Ing: 15.345701$Idrottsvägen#lat: 57.639306 Ing: 15.413429$Esplanaden


Har du frågor eller vill göra en felanmälan av en lekplats kontakta Eksjö Energi telefon: 0381-19 20 99 eller fyll i en felanmälan på Eksjö Energis webbplatslänk till annan webbplats

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.