Furulundsskolan

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. Verksamheten har barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns det cirka 130 elever.

Eleverna i förskoleklass till årskurs 6 bor i Mariannelunds samhälle och där omkring. För årskurs 7–9 kommer eleverna också från Bruzaholm, Ingatorp och Hjältevad med kringliggande landsbygd. Furulundsskolan har stora ytor kring skolan med möjligheter för lek och idrott.

Kontaktuppgifter och frånvaro 

Anmälan av sjukfrånvaro

Telefon: 0381-369 04

Furulundsskolans expedition

Telefon: 0381-369 00 klockan 7.00-12.00, 13.00-16.00

Fritids Pingvinen

Telefon: 0381-369 08

Studie- och yrkesvägledare

Jenny Söderström
Telefon: 0381-364 75
E-post: jenny.soderstrom@eksjo.se

Rektor

Tomas Erazim
Telefon: 0381-369 02
E-post: tomas.erazim@eksjo.se

Biträdande rektor

Thomas Forsberg
Telefon: 0381-369 12
E-post: thomas.forsberg@eksjo.se

Kontaktuppgifter till skolsköterska, skolkurator, skolpsykolog och specialpedagog finns under Elevhälsa och trygghet

Kontaktuppgifter till skolans kök finns under Skolmat

Lärplattform – EdWise

Edwise är en lärplattform där elever, vårdnadshavare och personal kan ta del av information och kommunicera med varandra.

Inloggning EdWiselänk till annan webbplats

Brukarråd

Brukarråd är ett forum som ger möjlighet till delaktighet och inflytande. Du kan läsa mer om brukarråd under Påverkan och utveckling

Kvalitetsarbete

Varje år tar alla förskolor, familjedaghem och skolor fram kvalitetsrapporter. Dessa är ett resultat av det systematiska kvalitetsarbete som genomförs för att utveckla dessa verksamheter i Eksjö kommun.

Skolan ska vara en plats där både elever och vuxna ska vara trygga och känna sig lika behandlade. I likabehandlingsplanen beskriver vi hur vi arbetar med att alla ska känna trygghet och för att motverka diskriminering och kränkande behandling.

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 14 september 2018

Furulundsskolan, Mariannelund

Furulundsskolan ligger mitt i centrala Mariannelund. Verksamheten består av barn från förskoleklass till årskurs 9 och fritidsverksamhet. På skolan finns det cirka 130 elever.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

long: 57.6657577 Lat: 14.9833921

Skolgatan 5

Mariannelund

Furulundsskolan

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.