Sök

Menade du: bestämmelser

Din sökning stiftelser gav 43 träffar

Filtrera sökträffar

 • 1
  Webbsidor
 • 42
  PDF
 1. Fil/dokument Donationsfonder och stiftelser

  varje år. Om du inte får någon utdelning är du välkommen att söka igen. Eksjö kommun förvaltar cirka 10 stiftelser, tidigare även kallade fonder/donationsfonder. Då många av stiftelserna är gamla är även

  Senast ändrad: 2 maj 2022 Storlek: 45 kB
 2. PDF Socialnämndens protokoll 2020-11-18.pdf Pdf.

  är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser, med anvisningar, beslutades

  Senast ändrad: 24 november 2020 Storlek: 1 MB
 3. PDF Socialnämndens protokoll 2021-11-17.pdf Pdf.

  Enligt beslutet är det möjligt att förbruka tillgångarna till förmån för stiftelseändamålet eller i förekommande fall ett närliggande syfte. Nya riktlinjer för Eksjö kommuns förvaltade stiftelser

  Senast ändrad: 20 december 2021 Storlek: 1 MB
 4. PDF Kommunfullmäktiges tillkännagivande 2022-05-19.pdf Pdf.

  2022/106 8 Stiftelser i Eksjö kommun - Revisionsberättelse 2021 2022/111 9 Stiftelsen Wilhelm och Emilie Tesch Minne 2021 2022/117 10 Cykelväg - medborgarförslag 2022/100 11 Ge oss naturen tillbaka

  Senast ändrad: 10 maj 2022 Storlek: 156 kB
 5. PDF Kommunala pensionärsrådet 2019-05-29.pdf Pdf.

  och stiftelser 10 KPR § 17 Övriga frågor 11 Ärendebeskrivning EKSJÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunala pensionärsrådet 2019-05-29 4 (11) Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

  Senast ändrad: 14 juni 2019 Storlek: 477 kB
 6. PDF Eksjö kommuns arkivreglemente.pdf Pdf.

  Reglementet gäller även för aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande, inflytande, samt de samägda företag för vilken kommunen har arkivansvar

  Senast ändrad: 17 augusti 2020 Storlek: 66 kB
 7. PDF Socialnämndens protokoll 2022-05-11.pdf Pdf.

  Ärendebeskrivning Socialnämnden hanterar donationsfonder och stiftelser för Eksjö kommun. Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-16, § 207 att ett flertal av dessa fonder ska avslutas under en tio-årsperiod

  Senast ändrad: 17 maj 2022 Storlek: 404 kB
 8. PDF Revisionsberättelse 2017.pdf Pdf.

  som har lämnats för ett aktiebolag som avses i 10 kap. 2 § ska också bifogas revisionsberättelsen. (Gäller också Stiftelser och Ekonomiska föreningar som vi lämnat över en kommunal angelägenhet till. I vårt fall

  Senast ändrad: 21 augusti 2018 Storlek: 115 kB
 9. PDF Socialnämndens protokoll 2019-11-13.pdf Pdf.

  stiftelser, med anvisningar, beslutades av kommunfullmäktige 2017-11- 16. Enligt fondens stadgar som är från 1982 skall medel användas till något för staden nyttigt ändamål, dock inte till bestridande

  Senast ändrad: 15 november 2019 Storlek: 2 MB
 10. PDF Kommunfullmäktiges protokoll 2021-05-27.pdf Pdf.

  och för hur uppföljning av ansökningar görs. Eksjö kommun förvaltar stiftelser, tidigare även kallade fonder och/eller donationsfonder. Flera av stiftelserna är gamla och så även deras ändamålsbestämmelser, som är gamla

  Senast ändrad: 3 juni 2021 Storlek: 2 MB
Till toppen

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag, dag före midsommarafton, julafton och nyårsafton, samt vid så kallade klämdagar stänger Kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.