SKRIV UT DELA KONTAKTA OSS

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:Eksjö kommun, 575 80 Eksjö

Telefon: 0381-360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax: 0381-166 00

Barn- och ungdomspolitik

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

I Eksjö kommun finns en barn- och ungdomspolitisk arbetsgrupp. Gruppen finns till för att aktivt kunna ge stöd och råd till dig som ung om hur du gör eller vart du vänder dig om du vill vara med och påverka kommunens utveckling. Det barn- och ungdomspolitiska programmet styr gruppens arbete.

Målet med arbetsgruppens arbete är att du som ung

 • känner att du har stora möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen
 • vet till vem eller vart du ska vända dig när du vill påverka något
 • ska vilja vara med och påverka frågor som rör kommunens utveckling.

Elevråden är viktiga rådgivare

För att barn- och ungdomars perspektiv ska tas tillvara så behöver arbetsgruppen hjälp av elevråden i kommunen i frågor som rör barn och ungdomar.

På vilket sätt kan det gå till?

 • På hösten kallas alla elevråd in till den barn- och ungdomspolitiska arbetsgruppen.
 • Elevråden kan samla in frågor från barn och ungdomar via klassråd och brukarråd och föra fram dem till arbetsgruppen.
 • Elevråden kan bjuda in arbetsgruppen till exempelvis elevrådsmöten.
 • Arbetsgruppen kan besöka elevråden, eller skicka ut en fråga eller remiss av något slag.

Målsättningen är att formerna för samarbetet mellan elevråden och arbetsgruppen ska växa fram genom dialog.

Kontaktuppgifter till arbetsgruppen

Här hittar du information om de personer som ingår i arbetsgruppen och deras ansvarsområden. Har du frågor, vill framföra en synpunkt eller vara med och påverka är du välkommen att i första hand kontakta Katarina Norén på katarina.noren@eksjo.se

Foto: Katarina Norén

Katarina Norén
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, utvecklingsledare på barn- och ungdomssektorn
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, förskolefrågor, skolfrågor

Foto: Kim Forsman

Kim Forsman
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, fritidsutvecklare på tillväxt- och utvecklingssektorn
Ansvarsområden: Barn- och ungdomspolitiska frågor, kultur- och fritidsfrågor, näringslivs-föreningsfrågor, friluftsliv

Foto: Birgitta Löwdahl

Birgitta Löwdahl
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, enhetschef på HIA (Hälsa, integration och arbete) på sociala sektorn
Ansvarsområden: Hälsa, integration och arbete

Foto: Alf Lundberg

Alf ”Affe” Lundberg
Arbetsuppgifter: Tjänsteman, trafikingenjör på samhällsbyggnadssektorn
Ansvarsområden: Miljö- och hälso- Trafik, trafiksäkerhetsfrågor, gatubelysning, infrastruktur, gång- och cykelvägar, plan- och bygg, boende

Foto: Diana Laitinen Carlsson

Diana Laitinen Carlsson (S)
Arbetsuppgifter: Heltidspolitiker, kommunalråd
Ansvarsområden: Samtliga kommunala verksamhetsområden

Foto: Anneli Sjöberg

Annelie Sjöberg (M)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, vice ordförande i barn- och ungdomsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen
Ansvarsområden: Förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasiesärskola, gymnasieskola, öppen ungdomsverksamhet, elevhälsan

Foto: Sebastian Hörlin

Sebastian Hörlin (S)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, ersättare i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ersättare i kommunstyrelsen
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor

Maria Havskog

Maria Havskog (C)
Arbetsuppgifter: Fritidspolitiker, vice ordförande i tillväxt- och utvecklingsnämnden, ledamot i kommunstyrelsen
Ansvarsområden: Campus i12, vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI), fritids-, näringslivs- och kulturfrågor

Kunskap om unga – LUPP

Ungdomsenkäten LUPP, Lokal uppföljning av ungdomspolitiken, är ett verktyg för att ta reda på hur ungas livssituation ser ut i Eksjö kommun.

Kunskap om unga gör skillnad för unga

Beslut som rör dig som ung ska bygga på kunskap om unga. Frågorna i enkäten ger svar på hur du som ung i kommunen ser på inflytande och demokrati, situationen i skolan, möjligheten till arbete, din egen hälsa och trygghet, din fritid, och hur du ser på din egen framtid.

Ungdomsenkäten LUPPanvänds för att:

 • skaffa kunskap om unga
 • underlätta eller starta ett samarbete mellan sektorer och verksamheter
 • skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga
 • förbättra ungas levnadsvillkor lokalt

Vem vänder sig enkäten till?

Eksjö kommuns samtliga årskurs 8:or och andraårselever på gymnasiet.

När genomförs den?

LUPP-enkäten genomförs var tredje år. Hösten 2018 är det dags igen att ta reda på vad ungdomarna i Eksjö kommun tycker och tänker.

Tilllgänglighet

Enkäten är tillgänglig på svenska, engelska, arabiska, dari och somaliska och kan besvaras via en webbaserad enkät eller pappersenkät.

Tidigare resultat

Oktober 2015 besvarade samtliga 8:or och andraårselever på gymnasiet i Eksjö kommun på enkäten.

Lupp 2018

Här nedan finner du luppenkät 2018

Luppenkät 2018, 13-16 årlänk till annan webbplats

Luppenkät 2018, 16-19 årlänk till annan webbplats

 

HJÄLPTE DEN HÄR SIDAN DIG? JA NEJ

Sidan senast uppdaterad: 19 november 2018

Barn- och ungdomspolitik

Vill du som ung vara med och påverka kommunens utveckling? Eksjö kommun behöver barn och ungdomars entusiasm, drivkraft och kompetens. Som ung i kommunen ska du känna att du blir sedd och har möjlighet att påverka.

En text som ni kan byta i kontaktboxen. Ta bort modulen så syns inte övrigtfältet. När texten är uppdaterad, ta bort utropstecknet i modulnamnet.

Till toppen

Translate page

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kontaktcenter

Besök:Södra Kyrkogatan 4, Eksjö

Post:575 80 Eksjö

Telefon: 0381–360 00

E-post: kommun@eksjo.se

Fax:0381–166 00

Öppettider

Telefon:

Måndag–fredag 8.00–16.00
Torsdagar jämna veckor 8.00–15.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Besök:

Måndag–fredag 8.00–14.00
Lunchstängt 12.00–12.45

Dag före röd dag och vid så kallade klämdagar stänger kontaktcenter klockan 12.00.

Felanmälan

Felanmälan om el, fjärrvärme, sop- och avfallshantering, vatten- och avloppsledningar, gator, park och bredband görs till Eksjö Energi.